Hotline
0938 696 012

Sẽ bắt buộc Bộ Chính trị luật pháp về đơn vị Đảng trong CAND

15:30

Tại buổi làm cho việc, ông Phạm Minh Chính (Ban Doanh nghiệp Trung ương) đánh giá cao việc triển khai thực hiện các Quyết nghị của Trung ương, Nghị định của Chính phủ về thay đổi, bố trí doanh nghiệp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi khiến việc, các quan niệm hợp nhất xác định cần sớm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, thích hợp với mô phỏng doanh nghiệp mới khai triển của nhóm CAND , bảo đảm số lượng, độ tuổi, cơ cấu có lí, có trọn vẹn chỉ tiêu của cấp ủy viên theo qui định.

song song xác định việc ban hành Quy định về tổ chức Đảng trong CAND là quan trọng, phải buộc phải Bộ Chính trị chú ý, ban hành để kịp thời đảm bảo sự chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an khi tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thay đổi, bảo đảm sự đồng bộ hợp nhất, xuyên suốt trong khoảng Trung ương tới hạ tầng; đề xuất khiến cho rõ thêm về mối quan hệ của cấp ủy, xác định tổ chức đảm nhiệm công việc Đảng, công việc chính trị trong CAND.

Lúc trước, chấp hành Quyết nghị số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 một số yếu tố tiếp diễn đổi mới, bố trí doanh nghiệp bộ máy của chuỗi hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thay đổi, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/2018 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu đơn vị của Bộ Công an, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã bố trí công ty bộ máy theo mô phỏng mới.

Theo mô hình mới, Bộ Công an không đơn vị cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn tổ chức Bộ Công an thành các công ty cấp Cục trực thuộc Bộ. Việc bố trí theo nguyên tắc các doanh nghiệp giống hệt về tác dụng, nhiệm vụ, các tổ chức không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan ngặt nghèo với nhau mà trong công đoạn hoạt động đề nghị phải có chế độ phối phù hợp thì thích hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm một tập đoàn, tổ chức có thể chấp hành rộng rãi việc và một việc chỉ ủy quyền một cơ quan, công ty chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Lực lượng công an dôi dư từ Bộ sau khi tinh giảm sẽ được sắp xếp tăng mạnh cho địa phương.

Cùng với đó, Bộ Công an sẽ sát nhập 20 cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc Trung ương vào Công an cấp tỉnh/TP trực thuộc Trung ương; bố trí tinh gọn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức tương lai công lập về giáo dục, huấn luyện, tin báo, y tế trong CAND. Giảm làm mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh; giảm mối manh cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp thị xã.

So với bộ máy doanh nghiệp cũ, Bộ Công an giảm 6 tổng cục, gần 60 tổ chức cấp cục, gần 300 tổ chức cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và đơn vị lại, giảm hơn 500 tổ chức cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Theo T.Phan

Luật pháp TPHCM


Xem tại: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city