Hotline
0938 696 012

Thị giá 49.000 đồng/cũ kĩ phiếu, In Nông nghiệp (INN) chào bán hơn 3 triệu cũ rích phiếu giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu

05:00

Ngày 22/8 đến đây CTCP Bao bọc bì và In Nông nghiệp (mã chứng khoán INN) sẽ chốt danh sách cũ rích đông chi trả cổ lỗ tức năm 2017 bằng tiền, phát hành cũ kĩ phiếu thưởng và phát triển cổ lỗ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu.

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

CTCP Bao so bì và In Nông nghiệp sẽ chốt danh sách cũ rích đông chi trả cũ rích tức năm 2017 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian thanh toán tham gia 31/8/2018.

Năm 2017 In Nông nghiệp đạt 978 tỷ đồng thu nhập, lớn mạnh 11% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 72,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 71,2 tỷ đồng làm được năm lúc trước.

Với kết quả này, ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã ưng chuẩn phương án phân chia lãi năm 2017 trong đó chia cổ hủ tức bằng tiền tỷ lệ 20%.

Năm 2018 In Nông nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 960 tỷ đồng và lãi ước đạt 91 tỷ đồng. Nỗ lực chia cũ kĩ hậm hực thiểu 18%. 

Tạo ra cũ rích phiếu thưởng tỷ trọng 30%

Bên cạnh đó In Nông nghiệp cũng sẽ chốt danh sách cũ rích đông chấp hành tạo ra 3,24 triệu cũ kĩ phiếu thưởng cho cũ rích đông do thi hành tăng vốn cũ rích phần từ vốn đầu tư chủ sở hữu. Tỷ trọng phát triển 30%. Trị giá phát hành theo mệnh giá 32,4 tỷ đồng.

Chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Trong khi In Nông Nghiệp cũng chốt danh sách cổ hủ đông tạo ra 3,24 triệu cũ kĩ phiếu, tỷ lệ phát triển 30%, chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu. Giá phát triển 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu khi mà hiện tại trên thị trường cổ hủ phiếu INN đang đàm phán vòng vo chi phí 49.000 đồng/cũ kĩ phiếu.  

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city