Hotline
0938 696 012

Chỉ đạo Bộ Tài chính tin yêu cắt giảm được 10% tổng nhân sự tới 2020

08:00

Theo Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư Đỗ Hoàng Anh Tuấn, một trong bốn biện pháp mang tính chợt phá của ngành nghề vốn đầu tư trong thời gian tới chính là nâng cao chất lượng công chức và cải cách thu gọn mai dong bộ máy hành chính của cơ quan Bộ Vốn đầu tư.

Đây là tin tức được ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết khi trao đổi với tạp chí bên lề một sự kiện. Theo đó, để thực hiện được tiêu chí này, Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư cho biết, cách đây không lâu cơ săng chính đã ban hành Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị thị trấn, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong đó, đề ra ý tưởnrg trong 3 năm sẽ cắt giảm 340 chi cục thuế trên tổng số 711 chi cục thuế bây chừ.

"Ngân khố đến nay đã giảm trên 60 phòng thương lượng. Đến đây sẽ tiếp tục cơ cấu bên trong để bảo đảm hiệu quả tinh giảm bộ máy", ông Tuấn nói.

Với các tập đoàn trong Bộ, chỉ đạo Bộ Nguồn vốn cho biết cũng sẽ chấp hành tinh giảm số lượng phòng, số mai dong, trên hạ tầng đó xây dựng hàng ngũ công chức theo Quyết nghị 27 của Trung ương bảo đảm giảm được số lượng, nâng cao chất lượng và Áp dụng được hiện đại hóa giấy tờ hành chính để đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước.

"Theo Nghị quyết Bộ Chính trị khóa IX thì phần nhiều các bộ, tập đoàn Trung ương, các công ty điều hành hành chính nhà nước phải giảm 10%. Kết thúc năm 2017, công ty Bộ Vốn đầu tư đã giảm được 4,7% tổng số nhân lực, vì thế tôi tin cẩn rằng đến năm 2020, Bộ Vốn đầu tư cam đoan sẽ làm được tiêu chí tinh giản được 10% tổng số nhân sự", ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho nhân thức.

Ngoài biện pháp cắt giảm nhân lực, để canh tân hành chính trong thời gian đến, Thứ trưởng Bộ Nguồn vốn cho biết, tổ chức này còn đề ra 3 giải pháp khác cũng không kém phần cần thiết.

Thứ nhất, sẽ tập trung vào 2 Luật Quản lý thuế và Luật Chứng khoán. Đối với Luật Điều hành thuế đưa ra mục tiêu văn minh hóa công tác quản lý thuế, chuyển sang tiêu chuẩn của OECD, tiêu chuẩn của diễn đàn chống chuyển giá. Đối với Luật Chứng khoán tập trung huy động được nguồn lực xã hội cho đầu cơ phát hành, chuyển đầu cơ của khu vực công ty dựa đa dạng tham gia nguồn hỗ trợ hiện thời sang cổ hủ phiếu và trái khoán tổ chức.

Thứ nhì, giảm giấy má hành chính. Theo chỉ đạo Bộ Tài chính, công ty này đã xây dựng dự thảo Nghị định về cắt giảm, dễ chơi hóa nhân tố kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng điều hành của Bộ Tài chính, qua đó, sẽ cắt giảm 190/370 điều kiện kinh doanh, dự kiến sẽ được trình Chính phủ trong tháng 9 hoặc 04 tuần 10 để phê duyệt.

Thứ ba, văn minh hóa giấy tờ hành chính. "Hiện giờ, lĩnh vực nguồn vốn có 961 hồ sơ, trong đó 54% thủ tục vẫn ở cấp độ 1,2 và 46% giấy má ở cấp độ 3,4. Chỉ tiêu đề ra tới năm 2020 thực hiện được tối thiểu 90% level 3,4. Như vậy, cần lộ trình cứ 6 tháng là phải tăng 10-15% hồ sơ lên level 3,4 giảm tương ứng màn chơi 1,2 trong tổng số 961 giấy tờ hành chính", ông Tuấn cho biết.

Theo Duyên Duyên

VnEconomy


Xem tại: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city