Hotline
0938 696 012

Quyền hạn ban quản trị tầm thường cư là gì? | MuaBanNhaDat

00:33
(Thứ Năm, 13/09/2018 | 19:00)

Ban quản trị là doanh nghiệp đại diện cho các chủ chiếm hữu, người đang sử dụng căn hộ để thi hành các công tác can dự đến việc điều hành, dùng nhà tầm thường cư. Vậy bổn phận và quyền hạn ban quản trị phổ biến cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị tầm thường cư là gì?

Khi nào thì thông thường cư yêu cầu xây dừng Ban quản trị?

Ban quản trị bình thường cư được xây dừng khi khu bình thường cư đó có trong khoảng 20 căn hộ trở lên. Thành phần Ban quản trị bao gồm đại diện các chủ sở hữu nhà bình thường cư, đại diện chủ đầu tư (ví như có). Trong trường hợp người sử dụng căn hộ chung cư có nhập cuộc Hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người dùng.

 • Ban quản trị nhà phổ biến cư có một chủ chiếm hữu được đơn vị theo mô phỏng tự quản.
 • Ban quản trị nhà bình thường cư có phổ quát chủ chiếm hữu được đơn vị và hoạt động theo mô phỏng Hội đồng quản trị của công ti cổ hủ phần hoặc mô phỏng Ban chủ nhiệm của phù hợp tác xã. Các mô phỏng này đều có nhân cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm qui định tại khoản 1 Nhân tố 104 của Luật.

Dường như, khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà thông thường cư, các chủ sở hữu, người dùng nhà chung cư không hề thành lập tổ chức kinh doanh cổ lỗ phần hoặc xây dừng thích hợp tác phường; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được chấp hành duyệt y Hội nghị nhà thông thường cư theo Quy nhạo báng điều hành, dùng nhà phổ biến cư do Bộ trưởng Bộ Xây đắp ban hành.

quyen han ban quan tri chung cu la gi

Nghĩa vụ và quyền hạn Ban quản trị tầm thường cư

Theo vấn đề 104 Luật nhà đất 2014 cùng yếu tố 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD, bổn phận và quyền hạn Ban quản trị chung cư được quy định như sau:

 • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ chiếm hữu, người dùng nhà phổ biến cư trong việc thi hành nội quy, quy chế nhạo quản lý, dùng nhà thông thường cư;
 • Điều hành, sử dụng kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung của nhà bình thường cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà tầm thường cư; công bố Hội nghị nhà thông thường cư việc thu, chi khoản kinh phí này
 • Ký phù hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành vận hành nhà tầm thường cư với nhà đầu tư hoặc tổ chức có tác dụng, năng lực quản lý điều hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo pháp luật tại điểm d khoản 3 Nhân tố 102 của Luật này.
 • Ký hòa hợp đồng với tổ chức có năng lực bảo trì nhà đất theo quy định của luật pháp về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà bình thường cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần chiếm hữu chung có thể do công ty đang quản lý điều hành nhà tầm thường cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo qui định của quy định về xây dựng thi hành;

quyen han ban quan tri chung cu la gi

 • Thu thập, tổng phù hợp quan niệm, kiến nghị của người dùng nhà thông thường cư về việc điều hành, sử dụng và cung ứng các dịch vụ nhà thông thường cư để phối phù hợp với tổ chức chức năng, đơn vị, tư nhân có can hệ chú ý, giải quyết;
 • Phối thích hợp với chính quyền địa phương cùng tổ dân xã trong việc xây dựng nếp sống tân tiến, giữ gìn trơ khấc tự, an ninh phường hội trong khu nhà phổ biến cư;
 • Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà bình thường cư đã được Hội nghị nhà chung cư duyệt, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà bình thường cư;
 • Thừa hưởng thù lao nghĩa vụ và các chi phí có lí khác theo quyết định của Hội nghị nhà tầm thường cư;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ chiếm hữu, người dùng nhà phổ biến cư khi thực hiện quyền và nghĩa vụ không đúng với luật pháp tại khoản này;
 • Thực hiện các công tác khác do Hội nghị nhà bình thường cư giao mà không trái với quy định qui định.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city