Hotline
0938 696 012

TCTD được cung cấp thông tin đối tượng mua hàng trong trường hợp nào?

17:00
TCTD được cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ kín đáo, cung cấp tin tức khách hàng của công ty tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài. Nghị định có hiệu lực thi hành trong khoảng 1/11/2018.

Theo đó, về nguyên tắc giữ kín đáo, cung ứng thông tin khách hàng, Nghị định nêu rõ: Tin tức khách hàng của doanh nghiệp nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của Luật các doanh nghiệp nguồn vốn vay năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và luật pháp có liên quan.

Công ty nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác nhận khách hàng khi tầm nã cập các phục vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy vấn cập của khách hàng, thông tin xác thực khách hàng khác cho bất kỳ tập đoàn, công ty, tư nhân nào, trừ trường hợp được sự hài lòng của khách hàng đó bằng văn bạn dạng hoặc bằng cơ chế khác theo thỏa thuận với đối tượng mua hàng đó.

Công ty nhà nước, tổ chức khác, cá nhân chỉ được đòi hỏi công ty nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp tin tức đối tượng mua hàng theo đúng mục đích, nội dung, khuôn khổ, thẩm quyền theo quy định của luật pháp hoặc khi được sự chấp nhận của đối tượng mua hàng và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng tin tức đối tượng mua hàng đúng mục đích khi yêu cầu cung ứng tin tức và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường phù hợp cung ứng theo qui định của luật pháp.

Công ty, công ty, cá nhân phải lưu trữ, bảo quản theo quy định của qui định về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu đối với tin tức đối tượng mua hàng, hồ sơ đòi hỏi cung ứng tin tức đối tượng mua hàng, việc giao nhận thông tin đối tượng mua hàng.

Nghị định cũng luật pháp các trường hợp cung ứng tin tức đối tượng mua hàng. Cụ thể, công ty nguồn vốn vay, chi nhánh nhà băng nước ngoài chỉ được cung ứng thông tin đối tượng mua hàng cho đơn vị khác, tư nhân thuộc một trong các trường phù hợp sau đây: Tổ chức khác, tư nhân có quyền đòi hỏi công ty tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài cung cấp tin tức đối tượng mua hàng được pháp luật chi tiết tại bộ luật, luật, quyết nghị của Quốc hội; có chấp thuận của khách hàng bằng văn bản hoặc bằng cách thức khác theo ký hợp đồng với đối tượng mua hàng.

Công ty nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung ứng tin tức khách hàng cho chính đối tượng mua hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng đó.

Theo P.L

Thời báo ngân hàng


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city