Hotline
0938 696 012

Lợi nhuận vay đang chiếm hữu 1,6% tổng chi phí chế biến của công ty xây dựng

11:02

Nếu như so với quý 2/2018 thì chi tiêu trả lợi nhuận tiền vay cho hoạt động xây đắp của tổ chức đã tăng 0,3%, choán 1,6% tổng chi tiêu chế biến. Trong đó, chi trả lãi tiền mượn của khu vực công ty ngoài nhà nước chiếm hữu 1,7%; khu vực tổ chức nhà nước chiếm hữu 1,1% và khu vực tổ chức FDI chiếm đoạt 0,7% tổng chi phí sản xuất.

Đây là số liệu mới nhất do Tổng cục Con số báo cáo trong khoảng cuộc dò la về xu hướng trực tiếp sản xuất kinh doanh ngành xây đắp quý 3/2018.

Theo đó, kết quả dò la trong khoảng 5.300 đơn vị đang hoạt động xây dựng tại 63 thức giấc, thành phố cho thấy, có 67,3% công ty đã vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thấp hơn con số 69% của quý 2/2018.

Trong đó, khu vực tổ chức ngoài nhà nước vay vốn nhiều nhất với tỷ trọng 70,5%; khu vực tổ chức nhà nước 60,2%, còn khu vực đơn vị FDI có 36,3% doanh nghiệp mượn tiền.

Chia theo ngành, các đơn vị xây đắp nhà cửa kỹ thuật dân dụng vay vốn phổ biến nhất với tỷ lệ 72,1%; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 67,4%; công ty hoạt động xây dựng chuyên dụng là 60,1%.

Trong số các đơn vị mượn tiền sản xuất SP, có đến 94,2% doanh nghiệp vay vốn trong khoảng chuỗi hệ thống nhà băng, chỉ có 5,8% công ty vay vốn trong khoảng nguồn khác.

Trong quý 3/2018, khu vực đơn vị nhà nước và khu vực công ty ngoài nhà nước có xu hướng vay ngân hàng phổ quát hơn quý 2/2018.

Cụ thể, khu vực tổ chức ngoài nhà nước có 95,8% doanh nghiệp vay vốn trong khoảng chuỗi hệ thống nhà băng; khu vực công ty nhà nước là 91,5%; khu vực doanh nghiêp FDI có xu hướng mượn ngân hàng ít hơn với 64% công ty mượn tiền.

Đánh giá về tình hình mượn tiền nhà băng cho hoạt động sản xuất sản phẩm quý 3/2018, có 79,4% công ty nhận định việc mượn tiền ngân hàng giữ bất biến và thuận lợi hơn so với quý trước; có 20,6% doanh nghiệp đánh giá gian khổ hơn.

Đáng chú ý, trong quý 3, chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây đắp của công ty chiếm 1,6% tổng chi tiêu đóng hộp. Trong đó, chi trả lợi nhuận tiền mượn của khu vực đơn vị ngoài nhà nước choán 1,7%; khu vực tổ chức nhà nước chiếm đoạt 1,1%; khu vực tổ chức FDI chiếm 0,7% tổng chi phí đóng gói.

Ví như so sánh với quý 2 thì chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây đắp của đơn vị trong quý 3/2018 đã tăng 0,3%. Trong đó, chi trả tiền lãi ở khu vực đơn vị nhà nước cao đã cao hơn 0,4%; khu vực đơn vị ngoài nhà nước cao hơn 0,2% và khu vực công ty có vốn đầu tư nước ngoài cao hơn 0,4% trong quý này.


Xem tại: mua nha

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city