Hotline
0938 696 012

PVEP đang triển khai 43 dự án dầu khí, đặt tiêu chí đưa mỏ Cá Tầm tham gia khai thác trong bốn tuần 1/2019

14:00

Theo lên tiếng sơ kết 9 04 tuần đầu năm của Tổng Công ty Khảo sát Khai thác dầu khí (PVEP), trong bối cảnh giá dầu tiếp tục tình tiết thuận lợi, PVEP đã đẩy với tốc độ cao việc triển khai cách thức tái cơ cấu/tối ưu bộ máy quản lý điều hành, bên cạnh việc kiên định theo đuổi các biện pháp/bắt buộc dỡ gỡ vướng mắc trong quản lý đầu cơ/cơ chế nguồn vốn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì an ninh tuyệt đối và xong xuôi vượt mức sản lượng được giao. Với giá dầu cao hơn giá dầu kế hoạch, PVEP đã xong xuôi vượt mức các tiêu chí ý tưởnrg quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018 được Công ty giao.

Sản lượng khai thác dầu, khí các mỏ phần lớn vượt chỉ tiêu được giao, trong đó sản lượng khai thác 9 bốn tuần đầu năm là 3,18 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 7,67 triệu tấn quy dầu), đạt 110% ý tưởnrg 9 04 tuần và 82% chiến lược năm. Chi tiết: khai thác dầu đạt 2,38 triệu tấn (toàn đề án: 5,21 triệu tấn), bằng 110% chiến lược 9 bốn tuần và 82% chiến lược năm; sản lượng khai thác khí đạt 802 triệu m3 (toàn đề án: 2.460 triệu m3), bằng 111% kế hoạch 9 bốn tuần và 80% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác dầu thực tế cao hơn ý tưởnrg chủ yếu do hoạt động khai thác ở phần đông các mỏ nội địa định hình và cao hơn chiến lược.

Về các tiêu chí nguồn vốn, tổng doanh thu của PVEP ước lượng 28.351 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch 9 tháng và đạt 110% ý tưởnrg năm; lợi nhuận trước thuế ước tính 7.019 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước là 7.948 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch 9 tháng và đạt 124% chiến lược năm.

Trong 9 bốn tuần đầu năm 2018, PVEP dồn vào một chỗ triển khai các công trình sản xuất mỏ có ý tưởnrg First Oil/First Gas trong năm 2018, đã đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA tham gia khai thác ngày 12/5/2018; tiếp tục thực hiện các hạng mục phát hành với tiêu chí đưa mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 vào khai thác trong 04 tuần 1/2019; điều hành hệ thống bình ổn các mỏ nhằm đảm bảo xong xuôi ý tưởnrg sản lượng khai thác, cùng lúc tiếp diễn rà soát tiết kiệm khai triển các công trình tạo ra mỏ khác.

Tính tới thời điểm hiện nay, PVEP đang triển khai 43 công trình dầu khí (trong đó 36 công trình nội địa và 7 công trình nước ngoài) và 2 công trình khảo sát căn bản. Trong các dự án dầu khí, PVEP điều hành 16 dự án, tham gia điều hành tầm thường 8 công trình, tham gia góp vốn 19 dự án. Hoạt động dầu khí tại các dự án đã chấp hành bám sát theo chiến lược tối ưu của các dự án, tổng giá trị đầu cơ ước chấp hành trong 9 bốn tuần đầu năm của PVEP là 163,58 triệu đô la (tương đương 3.762 tỷ đồng).

Hướng đến mục tiêu kết thúc nhiệm vụ của cả năm 2018, PVEP tiếp tục tập trung tăng mạnh quản lý, giám sát ngặt nghèo bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các công trình, duy trì khai thác đảm bảo kết thúc chỉ tiêu sản lượng được giao. Dường như đó, PVEP sẽ tiếp diễn triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hiệu quả khai thác trong khoảng các mỏ, chấm dứt khoan và đưa các giếng phát triển tham gia khai thác đúng tiến độ nhằm bảo đảm được chỉ tiêu gia tăng trữ lượng năm 2018.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city