Hotline
0938 696 012

Bội chi năm 2019 dự kiến hơn 220.000 tỷ đồng, tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng

19:30

Quốc hội duyệt một số mục tiêu về ngân sách nhà nước, cụ thể: tổng số thu ngân sách năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng; chi 1.633.300 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng; tổng mức mượn của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng; tổng mức sản xuất trái khoán Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu cơ cho các chương trình, công trình đủ hồ sơ đầu tư theo luật pháp.

Mức bội chi ngân sách nhà nước tương đương 3,6% tổng vật phẩm nội địa (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương tương đương 3,4% GDP; Bội chi ngân sách địa phương tương đương 0,2% GDP.

Nghị quyết cũng nêu, chấp hành yếu tố chỉnh mức lương hạ tầng từ 1,39 triệu đồng/04 tuần lên 1,49 triệu tiền việt/bốn tuần, vấn đề chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm phường hội, trợ cấp hàng bốn tuần theo luật pháp (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mệnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời gian thực hiện trong khoảng ngày 1/7/2019.

Trong đó, ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí yếu tố chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công với cách mạng...

Ngân sách địa phương, phần kinh phí bỏ ra ra trong khoảng giảm chi cung cấp hoạt động nhiều lần trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các tổ chức tương lai công lập, được sử dụng theo nguyên tắc: dành 50% để chi trả tiền công ngày càng tăng do tăng lương cơ sở vật chất; 50% còn lại cho các chế độ an sinh thị trấn hội.

Theo nội dung Quyết nghị, từ năm 2019, đưa 32% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia trong khoảng Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và 30% lợi nhuận sau thuế của Công ty Công nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel) vào ngân sách Trung ương.

Trong đó, khoản thu phẳng phiu ngân sách với 32% lợi nhuận dầu, khí nước chủ nhà sẽ được sắp xếp chi đầu cơ tạo ra các dự án trung tâm trong ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn thời kỳ 2016 - 2020 của Tổ chức Dầu khí Việt Nam (PVN). 30% khoản lãi sau thuế của Viettel được chi đầu cơ sản xuất ngân sách nhà nước cho Bộ Quốc phòng, để thi hành nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn.

Tại nghị quyết, Quốc hội đòi hỏi giữ vững chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có biện pháp hăng hái để giảm bội chi. Tăng nhanh kiểm tra, giám sát việc vay, dùng vốn mượn và trả nợ, nhất là đối với các hiệp nghị vay mới, vay nước ngoài, mượn có bảo lãnh của Chính phủ nhằm bảo đảm không vượt quá giới hạn về trần nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của non sông theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện một vài giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019. Trong đó có yêu cầu dành dụm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi phân tích, dò hỏi nước ngoài; bố trí kinh phí buôn bán trang trang bị chặt chẽ, đúng quy định; tăng mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công.

song song, không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành, chỉ ban hành chế độ khiến cho tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự quan trọng và có nguồn bảo đảm.

Chính phủ được giao tiếp diễn chỉ huy các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế giễu, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cách thức quản lý, hình thức tài chính, doanh nghiệp lại chuỗi hệ thống các tổ chức sự nghiệp công lập.

Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, sớm trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu nhập từ cổ hủ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại tổ chức.

Theo Lâm An

BizLive


Xem thêm: mua dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city