Hotline
0938 696 012

Chuyển vụ việc tín hiệu vi phạm sang tập đoàn dò la phê chuẩn kiểm toán

00:00

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành Công điện số 1696/CĐ-KTNN về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang công ty dò la phê duyệt hoạt động kiểm toán.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, trước yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hệ thống chính trị và quy định hiện hành về kinh tế, nguồn vốn, kế toán, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng thì công việc phòng, chống tham nhũng ưng chuẩn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước vẫn còn hạn nhạo báng.

Cụ thể, số vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật pháp chuyển sang cơ quan khảo sát còn ít; vài đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên chưa thực sự chủ động, thiếu kiên quyết trong việc tranh đấu, phát hiện và củng cố bằng chứng kiểm toán về các vụ việc có tín hiệu vi phạm qui định để chuyển cơ quan dò la.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tranh đấu phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các tổ chức trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tới từng cán bộ, công chức, nhân viên và người công phu trong đơn vị về đạo đức nghề nghiệp, quy chế hoạt động, bổn phận công chức, Kiểm toán viên nhà nước về chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; vai trò và nghĩa vụ của kiểm toán nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng phê chuẩn hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, chuyển ngay sang cơ quan thăm dò các vụ việc có tín hiệu vi phạm quy định được nhận thấy duyệt y hoạt động kiểm toán. Nghiêm cấm các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán giữ lại hoặc kiến nghị xử lý nội bộ. Tuyệt đối không được có hành vi che dấu vi phạm luật pháp.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu Thủ trưởng doanh nghiệp chủ trì cuộc kiểm toán chịu nghĩa vụ trước quy định và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm điều hành.

Giải quyết nghiêm các số đông, tư nhân cố ý lánh né, thiếu cương quyết tranh đấu phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Hình như, kịp thời thông báo Tổng Kiểm toán nhà nước các cộng đồng, cá nhân có thành tích tuyệt vời, nổi trội trong việc phát hiện, củng cố chứng cớ và nhanh chóng chuyển tập đoàn dò xét các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định phê chuẩn hoạt động kiểm toán để có cơ chế ca ngợi thưởng bỗng nhiên xuất.

Được nhân thức, trong 9 04 tuần đầu năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã chuyển 4 vụ việc và cung cấp 103 thông báo kiểm toán cho các công ty của Quốc hội, Ủy ban rà soát Trung ương, tòa án, cơ quan dò xét và các tổ chức nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công việc dò hỏi, rà soát, giám sát và thực hiện tố tụng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã nhận thấy sai phạm và kiến nghị giải quyết 56.009 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ văn bản pháp luật 41 văn bản nhằm bịt chỗ hổng thất thoát, hoang toàng trong khoảng cơ chế, chính sách.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy


Xem thêm: gia dat saigon

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city