Hotline
0938 696 012

Quý trước tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng

19:00

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí vn – CTCP (PV Power – mã chứng khoán POW) thông báo kết quả kinh doanh phù hợp nhất cho kỳ kế toán trong khoảng 1/7/2018 tới 30/9/2018 kèm theo giải trình rằng công ti đã phát triển BCTC thích hợp nhất giữa niên độ sau soát xét cho kỳ hoạt động 6 04 tuần kết thúc ngày 30/6/3018 theo qui định.

Tại thời điểm công ti chính thức chuyển chiến thắng ty cũ rích phần (1/7/2018) các tiêu chí số liệu trong khoảng 1/1/2018 đến 30/6/2018 sẽ được trưng bày là "số đầu kỳ" và các tiêu chí công đoạn trong khoảng 1/7/2018 đến 30/9/2018 sẽ được trình bày là "số kỳ này".

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power đạt 6.961 tỷ đồng thu nhập, nâng tổng doanh thu trong khoảng 1/1/2018 tới 30/9/2018 lê đến 17.828 tỷ đồng. Trong đó doanh thu bán điện đạt 6.709 tỷ đồng, chiếm hữu 96% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu bán hàng hóa và hợp đồng xây lắp.

Doanh thu vốn đầu tư trong quý đạt 132,8 tỷ đồng, trong đó có gần 70 tỷ đồng thu lợi nhuận tiền gửi và hơn 56 tỷ đồng kiếm được lợi nhuận không ngang nhau tỷ giá, gần 7 tỷ đồng cũ kĩ tức được kiếm được về. Chi phí nguồn vốn trong kỳ cao bất ngờ 795,5 tỷ đồng, trong đó có 340 tỷ đồng chi trả lợi nhuận mượn, hơn 395 tỷ đồng lỗ không ngang nhau tỷ giá và gần 20 tỷ đồng trích lập dự phòng hạ thấp giá đầu cơ vốn đầu tư dài hạn…

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính tới cuối kỳ tiền và các khoản tương đương tiền của PV Power đạt 7.175 tỷ đồng, trong đó có gần 7 tỷ đồng bạc mặt tại quỹ, hơn 942 tỷ đồng tiền gửi nhà băng không kỳ hạn, 6.225 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 bốn tuần, bên cạnh đó còn có 149 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng.

Nợ phải trả đến cuối kỳ 34.850 tỷ đồng, trong đó có 8.435 tỷ đồng mượn nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn và 16.028 tỷ đồng vay nợ thuê vốn đầu tư dài hạn.

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tính chung quý 3 (quá trình trong khoảng 1/7/2018 đến 30/9/2018) PV Power báo lãi sau thuế quý đầu tiên sau cũ rích phần hóa số tiền 184 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông công ti mẹ đạt 147 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế tính từ đầu năm 2018 đạt 1.468 tỷ đồng, trong đó lãi sau thuế ghi kiếm được về cho cổ lỗ đông công ti mẹ 1.246 tỷ đồng.

Đến cuối kỳ, tổng tài sản công ti đạt 61.400 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 26.551 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu đạt 23.418 tỷ đồng.

"Của tích góp" của PV Power còn có gần 690 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối, còn 227 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và hơn 100 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ tạo ra. Đương nhiên PV Power cũng còn "treo" âm 191 tỷ đồng không ngang nhau đánh giá lại tài sản.

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 3.

Bất định giá cũ kĩ phiếu PV Power từ khi lên sàn

Xem BCTC

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: gia nha dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city