Hotline
0938 696 012

Lịch chốt quyền kiếm được cũ rích tức bằng tiền tài 8 công ty

19:00

CTCP Ánh Dương vietnam (VNS): Ngày 19/12 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 800 đồng). Thời điểm thanh toán 28/12/2018.

CTCP Công nghệ điện Toàn Cầu (GLT): Ngày 19/12 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cũ rích phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời điểm trả tiền 10/1/2019.

CTCP Đầu cơ và Sản xuất điện Miền Bắc 2 (ND2): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cũ rích phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2018.

CTCP Dược phẩm trung ương Codupha (CDP): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC kiếm được tạm bợ ứng cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 9% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 900 đồng). Thời điểm thanh toán 28/12/2018.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Ngày 26/12 – ngày ĐKCC kiếm được trợ thì ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cổ hủ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm thanh toán 30/1/2019.

CTCP Viglacera Hạ Long 1 (HLY): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu kiếm được 700 đồng). Thời điểm trả tiền 28/12/2018.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ trọng 4% (01 cổ phiếu kiếm được 400 đồng). Thời điểm thanh toán 28/12/2018. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ hủ đông phát triển cũ rích phiếu trả cũ rích tức còn lại năm 2017 tỷ trọng 20%, tương ứng cổ lỗ đông chiếm hữu 10 cổ lỗ phiếu được nhận về 2 cũ rích phiếu mới.

CTCP Đầu cơ xây đắp Long An Idico (LAI): Ngày 17/12 – ngày  ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 1.200 đồng). Thời điểm thanh toán 28/12/2018.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: gia nha dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city