Hotline
0938 696 012

Rất nhiều ngân hàng thương mại cũ kĩ phần phải niêm yết trước 2020 - VnExpress Kinh Doanh

20:32

Hiện mới có 17 trong số 31 nhà băng thương mại cổ hủ phần đang niêm yết, chứng nhận thương lượng trên sàn HoSE, HNX và UPCoM.

Theo đề án Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và hoạt động mua bán bảo hiểm tới năm 2020 và xác định phương hướng tới năm 2025, Thủ tướng yêu cầu đến hết năm 2020 sẽ có 100% ngân hàng thương nghiệp niêm yết và hoàn thành thủ tục đàm phán chính thức nhằm tiêu chí đa dạng cơ sở vật chất hàng hoá cho thị trường chứng khoán.

Tới cuối 04 tuần 6/2018, có 31 nhà băng thương mại đang hoạt động nhưng chỉ 17 tổ chức đã niêm yết và chứng nhận thương lượng chính thức. Trong số này có 11 ngân hàng niêm yết trên sàn HoSE, 3 ngân hàng niêm yết trên sàn HNX và 3 nhà băng hoàn thành thủ tục đàm phán trên sàn UPCoM.

Thủ tướng giao Bộ Vốn đầu tư chủ trì thi hành nhiệm vụ này, đồng thời phối hợp với Nhà băng Nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn về chứng khoán hoá các khoản nợ, chỉ dẫn ngân hàng thương mại cung cấp phục vụ thanh toán bù trừ trên hoạt động mua bán chứng khoán phái sinh, đẩy mạnh giám sát luồng vốn giữa hoạt động mua bán chứng khoán và tiền tệ, nguồn vốn đầu tư nước ngoài...

Ngân hàng Nhà nước cũng được đòi hỏi tăng nhanh thanh tra, giám sát đối với các tổ chức vốn đầu tư – ngân hàng, các thương lượng vốn đầu tư và dòng lưu chuyển vốn giữa các tổ chức nguồn vốn vay và buôn bán chứng khoán...

Dường như đó, nhằm cải thiện tính sáng tỏ và chất lượng hàng hoá trên hoạt động mua bán chứng khoán, Thủ tướng chỉ đạo các tổ chức can hệ xúc tiến chiến lược cũ rích phần hoá và thoái vốn nhà nước công đoạn 2017-2020 được phê thông qua trước đây. Đồng thời, thiết lập tuyến phố cong lãi suất chuẩn trên hoạt động mua bán tài chính, sản xuất trái phiêu xanh để vận động vốn dịch vụ phát hành kinh tế vững bền, nghiên cứu kỹ năng tạo ra các sản phẩm trái khoán mới như trái khoán có lợi nhuận suất thả nổi, trái khoán gắn với chỉ số lạm phát...

Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm tới năm 2020, xác định phương hướng đến 2025 được đề ra nhằm tiêu chí đưa chứng khoán biến thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cần thiết cho nền kinh tế, xây đắp cơ cấu có lí giữa hoạt động mua bán tiền tệ và thị trường vốn, giữa trái khoán và cũ rích phiếu, hỗ trợ tích cực thời kỳ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và xúc tiến phát hành khu vực kinh tế cá nhân.

Phương Đông


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city