Hotline
0938 696 012

Rút Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp Quốc hội thứ bảy

05:32

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa gửi văn bản mời các vị đại biểu Quốc hội về dự kỳ họp 7.

Ông Phúc cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, mở đầu vào ngày 20/5/2019 và dự định bế mạc tham gia ngày 14/6/2019.

Theo Tổng thư ký, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất dự định chương trình kỳ họp. Trong đó, đã yếu tố chỉnh một vài công trình, dự thảo so với quyết nghị của Quốc hội về chương trình xây đắp luật, pháp lệnh năm 2019.

Chi tiết, rút 3 công trình luật để có thêm thời gian tiếp tục hoàn thành: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Đất đai; Luật Sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của Luật Đầu cơ và Luật Tổ chức.

4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết được bổ sung tham gia chương trình. Gồm, Luật sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của Luật Buôn bán bảo hiểm và Luật Chiếm hữu trí tuệ; nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 98 của Doanh nghiệp Công phu quốc tế về ứng dụng những nguyên lý của quyền công ty và hiệp thương đồng đội (trình Quốc hội để ý, duyệt theo quy trình tại 1 kỳ họp).

Luật Sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của Luật Doanh nghiệp Chính phủ và Luật Doanh nghiệp chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Nhân viên; Luật Sửa đổi, bổ sung một số nhân tố của Luật Kiểm toán Nhà nước (trình Quốc hội cho quan niệm).

Ông Phúc bắt buộc các vị đại biểu sớm gửi câu hỏi chất vấn, yêu cầu đội ngũ điều cần được Quốc hội tiến hành chất vấn tại kỳ họp thứ 7 đến Tổng thư ký Quốc hội để tổng thích hợp, lên tiếng Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Can hệ tới Luật sửa đổi bổ sung một số vấn đề của Luật Đất đai, theo nghị quyết của Quốc hội, dự án luật này thuộc chương trình năm 2019 (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, duyệt y tại kỳ họp thứ 8). Tại phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gần đây Chính phủ yêu cầu rút ra khỏi chương trình năm 2019 nhưng chưa rõ thời điểm sẽ trình.

Một vài vị uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý cần có thêm thời điểm để bình chọn kỹ hơn tác động của việc sửa luật này.

Dĩ nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xem xét không phải là lùi vô thời hạn mà yêu cầu Chính phủ phải tổng kết, bình chọn việc thực hiện Luật Đất đai thời gian qua và bình chọn tác động của việc ban hành những chế độ mới trong bộ luật này đối với phát triển kinh tế - phường hội non sông và đưa vào chương trình 2020.


Tham khảo thêm: mua dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city