Hotline
0938 696 012

Thủ đô sẵn sàng xây dựng bảng giá đất mới | MuaBanNhaDat

01:00

Trong khoảng ngày 1/5 - 30/6, Thủ đô công ty khai triển nhiệm vụ dò xét, điều tra, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn. Việc này nhằm dịch vụ cho xây dựng bảng giá đất mới của đô thị. UBND thị trấn Hà Nội ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc xây dừng Ban lãnh đạo thi hành nhiệm vụ xây đắp Bảng giá đất mới trên khu vực thị trấn Thủ đô vận dụng trong khoảng ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo Quyết định, thành lập BCĐ chấp hành nhiệm vụ xây dựng và vấn đề chỉnh Bảng giá đất mới trên khu vực đô thị Thủ đô áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024, gồm: Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ toạ UBND Thành phố khiến cho Trưởng ban; Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Khoáng sản và Môi trường khiến Phó Trưởng ban. Các thành viên BCĐ gồm: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Vốn đầu tư, Xây đắp, Chiến lược và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và Sản xuất nông thôn, Giao thông vận chuyên chở; Cục Thuế Đô thị; Chủ tịch UBND các huyện, huyện, thị xã; Mời Giám đốc Ban điều hành Khu công nghiệp cao Hòa Lạc.

ha noi chuan bi xay dung bang gia dat moi

Xây đắp bảng giá đất mới sẽ giúp bám sát tình hình sản xuất của bất động sản Thủ đô

BCĐ có trách nhiệm giúp UBND Đô thị chỉ huy các ngành, ngành nghề có can dự tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá đất mới trên địa bàn đô thị Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. BCĐ quyết định thành lập Tổ công việc giúp việc cho BCĐ; Đồ mưu hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và nhân tố chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị trấn Hà Nội vận dụng trong khoảng ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 theo qui định. Các Sở, ban, lĩnh vực: Tài chính, Xây đắp, Ý tưởnrg và Đầu cơ, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, NN&PTNT, Liên lạc vận vận chuyển; Cục Thuế Thành phố có bổn phận cử cán bộ tham gia Tổ công tác.

Thành viên BCĐ và Tổ công tác chấp hành nhiệm vụ xây dựng và nhân tố chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Thủ đô áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thừa hưởng kinh phí hỗ trợ theo qui định hiện hành. Kinh phí dịch vụ cho Ban lãnh đạo và Tổ công tác nằm trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã được phê ưng chuẩn giao Sở Khoáng sản và Không gian hàng năm. Quyết định này có hiệu lực kể trong khoảng ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND Thị trấn.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city