Hotline
0938 696 012

Giải quyết sở hữu chéo trong ngành nghề ngân hàng đã đi đến đâu?

01:00

Thông báo gửi Quốc hội vừa mới đây của NHNN đã cập nhật về kết quả xủ lý trạng thái chiếm hữu chéo trong ngành nghề ngân hàng.

Theo NHNN, nhằm tiếp diễn hạn chế nhạo, khắc phục tình trạng vi phạm sở hữu cổ hủ phần, chiếm hữu chéo, NHNN đã thi hành vài giải pháp xử lý bao gồm các biện pháp chế độ và hoàn thiện phạm vi pháp lý  (tại thời điểm bốn tuần 6/2012 có 56 cặp).

NHNN đã tham vấn Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật các công ty nguồn hỗ trợ số 17/2017/QH14, trong đó bổ sung các quy định nhằm giải quyết triệt để tình trạng sở hữu chéo, hạn nhạo báng, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, quản lý để phục vụ cho các lợi ích liên quan.

Cụ thể, mở rộng khuôn khổ người can hệ dựa trên chừng mực không may của mối quan hệ giữa những người này đối với hoạt động của các TCTD; bổ sung qui định không chuẩn y Chủ tịch HĐQT/ HĐTV, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của các TCTD được đồng thời là Chủ tịch/thành viên HĐQT, Chủ toạ/thành viên HĐTV, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương của công ty khác.

song song, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, nhân tố kiện đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT/HĐTV, thành viên HĐQT/HĐTV, thành viên Ban Giữ vững, Giám đốc điều hành của các TCTD theo hướng nghiêm ngặt hơn. Sửa đổi, bổ sung luật pháp về giới hạn sở hữu cổ hủ phần của cổ đông của TCTD cổ phần nhằm đại chúng hóa cũ rích đông của TCTD cổ hủ phần và hạn nhạo báng sự thao túng TCTD của các cổ hủ đông; sửa đổi, bổ sung các quy định về góp vốn, tậu cổ phần của các TCTD.

Kết quả, các TCTD đã cơ bản giải quyết, giải quyết được vài vi phạm chiếm hữu cũ rích phần, sở hữu chéo. Số cặp TCTD sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau về căn bản tới thời điểm cuối 04 tuần 12/2018 đã khắc phục được hết (năm 2012:7 cặp).

Sở hữu cổ hủ phần trực tiếp lẫn nhau giữa nhà băng và đơn vị giảm, đến bốn tuần 12/2018 còn lại 01 NHTMCP với 01 cặp chiếm hữu cổ phần lẫn nhau (tại thời gian 04 tuần 6/2012 có 56 cặp). NHNN cho biết, cặp này là NHTMCP Á Châu và Công ty cồ phần Bất động sản Hòa Phát – Á Châu (tỷ trọng chiếm hữu của NHTMCP Á Châu tại Tổ chức kinh doanh CP Bất động sản Hòa Phát – Á Châu là 2,86% và ngược lại là 0,046%).

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city