Hotline
0938 696 012

Yêu cầu sớm gỡ khó cho đơn vị về đất đai khi cổ hủ phần hóa

10:02

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đòi hỏi Bộ Vốn đầu tư nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết nghị Chương trình hành động của Chính phủ khai triển Quyết nghị số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp diễn hoàn thiện và tăng mạnh việc chấp hành chính sách, qui định về điều hành, sử dụng vốn, của cải nhà nước tại doanh nghiệp và cổ lỗ phần hóa đơn vị nhà nước.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra cơ sở vật chất pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với trường phù hợp tổ chức đã cũ kĩ phần hóa và đã được tập đoàn có thẩm quyền cho phép biến đổi mục đích sử dụng; căn cứ để giải quyết trong trường hợp thu hồi, đấu giá, nhưng tổ chức đang sở hữu của nả trên đất không trúng đấu giá.

Trường hợp có sự không giống nhau giữa Nghị quyết của Quốc hội và Luật Đất đai, Bộ Vốn đầu tư nghiên cứu, thông báo Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nguồn vốn rà soát Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND thức giấc, thành phố trực thuộc Trung ương để khiến rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ "xác định giá đất cụ thể theo qui định của Luật Đất đai" như cho thuê đất/xác định trị giá quyền sử dụng đất khi cũ rích phần hóa/căn cứ tính tiền bồi hoàn...

Đồng thời xác định rõ hơn đối tượng "các đơn vị cũ kĩ phần hóa còn lại" - những công ty đã cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt y phương thức dùng đất hay công ty chưa cổ lỗ phần hóa, doanh nghiệp có vốn nhà nước hay công ty là công ti con của tổ chức 100% vốn nhà nước.

Trong khi đó kiểm tra theo pháp luật của pháp luật về đất đai đối với nội dung "trường thích hợp cách thức sử dụng đất doanh nghiệp yêu cầu chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích dùng đất, lĩnh vực nghề kinh doanh và quy định về đất đai hiện hành thì kiên quyết doanh nghiệp thu hồi và đấu giá công khai theo luật pháp của quy định".


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city