Hotline
0938 696 012

Lửa đã nguội dần từ đất đai

04:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nỗ lực, "không để lửa thổi bùng lên trong khoảng đất". Theo đó, "nhiệt" ở đây có khuynh hướng giảm, đa dạng "điểm nóng", đa dạng vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài được khắc phục. Mỗi năm đã bớt đi được hàng nghìn đơn tố giác, tố cáo liên quan tới đất đai.

Lên tiếng của Chính phủ gửi tới Quốc hội về khắc phục tranh chấp về đất đai; giải quyết tố giác, tố cáo trong điều hành và dùng đất đai cho biết, trong khoảng năm 2014 đến 2018, cả nước nảy sinh trong 342.710 đơn khiếu nại với 156.071 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước (tố cáo về đất đai chiếm đoạt trên 60% số này), trong đó đã khắc phục 128.646 vụ việc (đạt 82,43%).

Qua giải quyết cáo giác, các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho đồng đội, công dân 1.398 tỷ đồng, 772 ha đất; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 1.538 người (đã giải quyết 1.180 người), chuyển cơ quan thăm dò 40 vụ, 36 đối tượng. 

Về công tác tiếp công dân xử lý đơn thư tại Hội sở Ban Tiếp công dân Trung ương, trong khoảng ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2018, Hội sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 28.818 lượt với 107.086 người, trong đó ngành đất đai 17.934 lượt, chiếm giữ 62,2%. Giải quyết 68.930 đơn thư, trong đó có 18.760 đơn đạt yêu cầu giải quyết (tố giác là 15.015 đơn, cáo giác là 1.469 đơn, còn lại là đơn kiến nghị, đề đạt). Trong tổng số 15.015 đơn cáo giác có 10.834 đơn can dự đến ngành nghề đất đai, chiếm giữ 72%.

Báo cáo của Chính phủ cũng dẫn ra kết quả tổng thích hợp của lĩnh vực khoáng sản và môi trường (Bộ Khoáng sản và Không gian cùng Sở Tài nguyên và Không gian các tỉnh, thị trấn), số lượng đơn thư tố giác, tố giác trong lĩnh vực tài nguyên và không gian mà ngành nghề thu được đã có thiên hướng giảm, năm 2014 là 14.260 đơn, năm 2015 là 13.510 đơn, năm 2016 là 12.673 đơn, năm 2017 là 13.918 đơn và năm 2018 là 13.022 đơn. 

Trong đó, tại Bộ Khoáng sản và Không gian, trước năm 2014, mỗi năm Bộ thu được 6.000 - 10.000 đơn, trong khoảng năm 2014 tới nay đã giảm dần, cụ thể, năm 2014 nhận 4.021 lượt đơn, năm 2015 kiếm được 3.373 lượt đơn, năm 2016 kiếm được 3.579 lượt đơn, năm 2017 nhận 3.235 lượt đơn và năm 2018 nhận 3.059 lượt đơn.

Liên quan tới tranh chấp đất đai, công đoạn trong khoảng năm 2014 đến 2018, số lượng đơn thư ngành tiếp chiếm được là 67.383 lượt đơn, trong đó đơn tranh chấp đất đai là 2.924 lượt đơn (chiếm giữ 4,34%). Qua lưu ý đơn thư mâu thuẫn của ngành khoáng sản và không gian trong giai đoạn trong khoảng năm 2014-2018, số lượng đơn thư giảm dần qua các năm, theo đó, năm 2014 là 820 đơn (chiếm hữu 5,75%); năm 2015 là 750 đơn, chiếm đoạt (5,55%); năm 2016 là 644 đơn (chiếm hữu 5,08%); năm 2017 là 453 đơn (chiếm đoạt 3,25%) và năm 2018 là 257 đơn (chiếm giữ 1,97%).

Riêng với Bộ Khoáng sản và Không gian, trước năm 2014, mỗi năm Bộ Tài nguyên và Không gian chiếm được làng nhàng khoảng 230 đơn, sau năm 2014, số lượng đơn thư tranh chấp đất đai có thiên hướng giảm, trong 5 năm trong khoảng năm 2014 tới 2018, số lượng đơn tranh chấp đất đai tại Bộ là 973 đơn chiếm đoạt khoảng 12% tổng số đơn đủ điều kiện xử lý (làng nhàng mỗi năm khoảng 195 đơn), trong đó đa phần là mâu thuẫn đất đai giữa cá nhân và tư nhân. 

Tổng số đơn thư mâu thuẫn thuộc thẩm quyền và được Thủ tướng giao trong thời kỳ 2014-2018 là 46 vụ việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm tra, xác minh và có văn bạn dạng giải quyết 46/46 vụ việc; kết quả 27 vụ việc thống nhất với kết quả khắc phục của chính quyền địa phương; 13 vụ việc bắt buộc địa phương giải quyết lại và hòa giải chiến thắng 6 vụ việc.

Đánh giá tình hình đơn thư tố giác về đất đai có thiên hướng giảm so với quá trình trước (từ 2009 tới năm 2013), số đơn tố giác so với giai đoạn trước giảm 38%; số vụ việc thuộc thẩm quyền của tập đoàn hành chính nhà nước giảm 58%, nhưng Chính phủ nhìn kiếm được đơn thư cáo giác về đất đai vẫn chiếm đoạt tỉ lệ cao trong tổng số đơn thư tố cáo (trên 60%). 

Nội dung cơ bản khiếu nại về giá đất, phương án bồi hoàn, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; khiếu nại đòi lại đất cũ đã qua các giai đoạn chấp hành chính sách làm mới nông nghiệp, cho thuê, cho vay... 

Cách đây không lâu nảy sinh một số tố giác can dự tới cổ phần hóa đơn vị nhà nước, chuyển đổi tài sản công, cải tạo chung cư cũ, quy hoạch đất ở nhưng không thành doanh nghiệp ở. Tình hình khiếu nại tố giác liên quan tới đất đai còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ cáo giác kéo dài chưa được khắc phục xong điểm, có nơi, có lúc đã khiến tác động đến chơ vơ tự an toàn xã hội.

Để bớt nóng cho đất, Chính phủ và Thủ tướng đã đơn vị nhiều hội nghị và có đa dạng văn bạn dạng lãnh đạo đối với công việc khắc phục khiếu nại, tố giác nói tầm thường và tố cáo, tố giác đông người nói riêng; lập tổ công việc của Chính phủ để kiểm tra các vụ việc khiếu kiện phức hợp; các ngành chính quyền đã có rộng rãi cố gắng và tích cực phối phù hợp khắc phục tố giác, tố cáo của công dân, phổ biến "điểm hot", phổ biến vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được khắc phục. Chất lượng, hiệu quả khắc phục tố cáo, khiếu nại được nâng cao, phổ biến vụ việc người khiếu nại đã thực hiện, rút đơn.


Xem thêm: mua dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city