Hotline
0938 696 012

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành pháp luật mới về hệ số yếu tố chỉnh giá đất năm 2019

09:30

Theo đó, hộ mái ấm, tư nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo khoản 30 Yếu tố 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường phù hợp được tiếp tục dùng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền dùng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời điểm thuê mà thửa đất hoặc khu đất của công trình có trị giá (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường phù hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để nhân tố chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích buôn bán thương nghiệp, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trong khoảng 30 tỷ đồng trở lên; 

Giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, phục vụ, BĐS); giá khởi điểm để đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào trị giá của cải của công ty, công ty, tổ chức theo khoản 2, khoản 3 Yếu tố 101, khoản 4 Nhân tố 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Hệ số nhân tố chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng hàng ngũ đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn thị xã, quận và các yếu tố khiến cho tăng, giảm giá đất.

Qui định này có hiệu lực chấp hành trong khoảng ngày 12/8/2019, thay thế luật pháp về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn TPHCM.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dat xanh

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city