Hotline
0938 696 012

Thủ tướng chính thức ký quyết định tới hết 2020 cũ kĩ phần hóa Agribank, TKV, Vinafood 1, Vicem, Mobifone, VNPT, SJC và hàng chục tổng công ty lớn

08:00

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê chuẩn y Danh mục tổ chức chấp hành cổ lỗ phần hóa tới hết năm 2020. Theo đó, có 93 công ty thực hiện cổ phần hóa tới hết năm 2020.

Chi tiết, có 4 doanh nghiệp thực hiện cổ hủ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn vấn đề lệ trở lên gồm: Nhà băng Nông nghiệp và Tạo ra nông thôn; Tổ chức Kĩ nghệ Than - Khoáng sản vietnam - Tổ chức kinh doanh mẹ; Tổng công ti Lương thực miền Bắc; Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản.

Có 62 tổ chức chấp hành cũ kĩ phần hóa, nhà nước giữ trên 50% tới dưới 65% vốn vấn đề lệ. Trong đó có phổ biến tiếng tăm đình đám như Tổng công ti viễn thông Mobifone, Tập đoàn bưu chính viễn thông vietnam (VNPT), Tổng công ty Cà Phê, Tổng công ty công nghiệp xi măng vietnam (Vicem), Tổng công ty Vận vận chuyển Thủ đô, Tổng công ty Đầu cơ và tạo ra cơ sở vật chất thị trấn (UCID),

Bên cạnh đó, có 27 công ty thực hiện cũ kĩ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn yếu tố lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cũ rích phần. Bao gồm: Tổng công ti Đầu cơ tạo ra nhà và đô thị (HUD), Tổng công ti Giấy Việt Nam, Vàng bạc rubi Sài Gòn (SJC).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ quản lý lĩnh vực, Chủ tịch UBND cấp thức giấc, Hội đồng thành viên công ty kinh tế, tổng tổ chức kinh doanh có nghĩa vụ đơn vị, triển khai thực hiện cổ hủ phần hóa (kết thúc thông báo giá trị tổ chức) đúng chiến lược; xây đắp lộ trình tiếp diễn bán phần vốn nhà nước tại các tổ chức sau khi cũ kĩ phần hóa bảo đảm phù hợp với tiêu chí luật pháp.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành nghề, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên công ty kinh tế, tổng công ti công bố Thủ tướng Chính phủ để ý, quyết định việc nhân tố chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các công ty đóng chai và cung cấp item, dịch vụ công ích; những trường phù hợp đặc trưng, có vai trò cần thiết trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược sản xuất ngành và các trường thích hợp đặc biệt khác.

Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chú ý, quyết định đối với trường phù hợp Nhà nước cần nắm giữ trong khoảng 36% đến 50% vốn điều lệ khi chấp hành cổ lỗ phần hóa các tổ chức thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn yếu tố lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ lỗ phần.

Định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 lên tiếng kết quả thực hiện cổ lỗ phần hóa công ty gửi Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Vốn đầu tư và Ban Chỉ huy Đổi mới và Tạo ra đơn vị tổng phù hợp, công bố Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ điều hành ngành nghề, Chủ toạ UBND cấp tỉnh giấc, Hội đồng thành viên công ty kinh tế, tổng tổ chức kinh doanh chịu bổn phận về việc không hoàn thành cổ hủ phần hóa theo đúng tiến độ luật pháp.

Như vậy chỉ còn khoảng 1 năm 3 tháng để cổ hủ phần hóa 93 Tổng công ty, Công ty nhà nước, sẽ là một khối công tác vĩ đại trong bối cảnh hoạt động mua bán trồi sụt như hiện giờ.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: gia nha dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city