Hotline
0938 696 012

Vấn đề chỉnh chiến lược vốn dự án cải tạo quốc lộ 1A và tuyến phố Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

09:32

Thủ tướng vừa quyết định yếu tố chỉnh giảm chiến lược vốn trái khoán Chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn trái khoán Chính phủ tiếp diễn còn dư thời kỳ 2014 - 2016 của các dự án làm mới, upgrade Quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Chi tiết, Thủ tướng quyết định điều chỉnh giảm 1.602,819 tỷ đồng ý tưởnrg vốn trái khoán Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp tục còn dư và ý tưởnrg vốn các năm: 2016, 2017, 2018, 2019 tương ứng của các công trình cải tạo, upgrade Quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Đồng thời, Thủ tướng bổ sung 719,74 tỷ đồng ý tưởnrg vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư của các công trình làm mới, tăng cấp Quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cho một số các dự án.

Thủ tướng cũng chuẩn y kéo dài thời gian thi hành và giải ngân 420,003 tỷ đồng kế hoạch vốn trái khoán Chính phủ thời kỳ 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư từ số vốn vấn đề chỉnh giảm kế hoạch các năm: 2016, 2017, 2018 ở trên đến 31 tháng 12 năm 2020 để thực hiện các dự án được bổ sung vốn.

Thủ tướng giao Bộ Liên lạc Vận vận tải lên tiếng cho các công ty liên quan danh mục dự án và mức vốn trái khoán Chính phủ nhân tố chỉnh giảm kế hoạch công đoạn 2014 - 2016 và chiến lược các năm: 2016, 2017, 2018 và 2019 và danh mục công trình bổ sung vốn trái khoán Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư theo pháp luật trên; gửi Bộ Chiến lược và Đầu tư, Bộ Tài chính.

song song, nhanh chóng kiểm tra diện tích, kiến tạo bảo đảm dành dụm, hiệu quả đầu cơ, hoàn thành hồ sơ đầu tư của các dự án trong danh mục được bổ sung ý tưởnrg vốn trái phiếu Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư theo qui định.

Bộ Liên lạc Vận vận chuyển chủ trì, phối phù hợp với các Bộ, địa phương can hệ rà soát các dự án cải tạo, tăng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, xác định số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư để bổ sung cho các công trình dùng vốn dư đợt 3 theo Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; công ty khai triển, theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân chiến lược vốn trái khoán Chính phủ tiếp tục còn dư đã được giao cho các công trình.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Chiến lược và Đầu cơ phối thích hợp với Bộ Liên lạc Vận vận tải, Bộ Tài chính hoàn thành hồ sơ đầu tư các dự án dùng vốn trái phiếu Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư theo qui định của Luật Đầu tư công và các luật pháp quy định có can dự; giao chi tiết danh mục dự án và mức vốn trái khoán Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư theo quy định ở trên sau khi các công trình đã hoàn thiện giấy tờ đầu cơ theo pháp luật.

Bộ Chiến lược và Đầu cơ chủ trì, phối thích hợp với Bộ Tài chính giám sát, rà soát việc thi hành chiến lược đầu tư trong khoảng vốn đầu tư trái khoán Chính phủ thời kỳ 2014 - 2016 tiếp tục còn dư.

Bộ Vốn đầu tư công bố Thủ tướng Chính phủ và đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu cơ tình hình giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ thời kỳ 2014 - 2016 tiếp tục còn dư sau khi các dự án này được giao vốn theo luật pháp.


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city