Hotline
0938 696 012

Dù khó khăn tới mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo

18:00
Sáng 23/9, tại hội sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình chỉ tiêu nước nhà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thi hành các chỉ tiêu giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp vững bền.

Trụ cột cần thiết

Sau khi nghe thông báo và các quan niệm đàm luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ huy ghi kiếm được hiệu quả của nguồn vốn vay chế độ trong thi hành mục tiêu giảm có năng lực tài chính thấp bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, trên cơ sở vật chất các nguồn lực vận động được, Nhà băng Chế độ phường hội  đã triển khai 20 chương trình nguồn đầu tư, trong đó dồn vào một chỗ cho các chương trình nguồn đầu tư lớn như: Cho mượn hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp, hộ cận có năng lực tài chính thấp, hộ mới thoát có năng lực tài chính thấp; chương trình nước sạch sẽ và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay giải quyết việc làm; tín dụng sinh viên – học sinh; nguồn hỗ trợ đối với vùng gian khổ; cho mượn cung cấp nhà đất cho người có năng lực tài chính thấp; tín dụng chế độ phường hội dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với số dư nợ chiếm hữu tới 98%...

Bên cạnh việc gia tăng về số lượng, chất lượng nguồn vốn vay cũng được tăng lên, đi đúng tham gia đúng đối tượng. Dường như nợ xấu của nền kinh tế lớn thì của chương trình nguồn vốn vay này, nợ quá hạn chỉ 0,4% và nợ khoanh chỉ 0,33%, hầu như không có nợ xấu.

“Có thể nói Nhà băng Chính sách phường hội và chính sách nguồn đầu tư là một cột trụ quan trọng của Chương trình chỉ tiêu tổ quốc về giảm nghèo bền vững. Nhờ rường cột này, quá trình 2015 – 2018, số hộ nghèo giảm rất với tốc độ cao, góp phần đẩy lùi, chặn đứng nguồn đầu tư đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chương trình tiêu chí quốc gia xây dựng vùng quê mới, giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp bền vững gắn với các đề án tạo ra kinh tế - phường hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, ý thức cho người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chính sách nguồn hỗ trợ cho hộ có năng lực tài chính thấp là chế độ được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn yêu cầu vốn cho người có điều kiện kinh tế eo hẹp, tác động trực tiếp và đem lại hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chế độ giảm có năng lực tài chính thấp. Đây cũng là chế độ xây dựng được mối hòa hợp tốt giữa Nhà nước – chuẩn y Nhà băng Chính sách phố hội – với các tổ chức đoàn thể và người có điều kiện kinh tế eo hẹp, phát huy được tính chủ động, nâng cao nghĩa vụ của người nghèo đối với chính quyền cơ sở qua việc giữ mối địa chỉ, hướng dẫn làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân hàng.

Vốn ủy thác còn hạn chế giễu

Điểm ra những duyên do của sự thắng lợi, song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đưa ra danh sách các mặt còn sinh tồn, trong đó có việc vốn của địa phương ủy thác qua Nhà băng Chính sách xã hội còn rất hạn chế, chỉ đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng nguồn vốn; trong khi đó, riêng Hà Nội là gần 2.873 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 1.687 tỷ đồng, Bình Dương 1.190 tỷ đồng. Cả nước chỉ có 32/63 tỉnh giấc có mức ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên 100 tỷ đồng.

Từ thực tiễn trên, Phó Thủ tướng bắt buộc các địa phương tăng nhanh sự chỉ đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với hoạt động nguồn đầu tư chính sách phố hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường  xuyên của các đơn vị quản lý ủy, các đơn vị quản lý, địa phương; tổ chức huy động tốt các nguồn lực cho nguồn đầu tư chính sách phố hội, gắn sản xuất nông nghiệp, vùng quê, tạo ra giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm  an sinh thị trấn hội, giảm có năng lực tài chính thấp bền vững.

Phó Thủ tướng cũng nghĩ rằng, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của MTTQ và các doanh nghiệp chính trị phố hội trong việc chấp hành tín dụng chính sách phố hội, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân với công tác này. Dồn vào một chỗ huy động nguồn lực và hoàn thiện cách thức chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nguồn vốn vay chế độ trong khoảng nay tới năm 2020 và công đoạn 2021 – 2025.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng: Cần dành đầu tiên bằng phẳng tài chính ngân sách nhà nước để chấp hành các chương trình tín dụng chính sách phường hội. Ảnh VGP/Thành Chung


Tập trung vốn giảm giá vào một mối

Đồng thời, tập trung các nguồn vốn nguồn đầu tư chế độ phố hội có xuất xứ trong khoảng ngân sách nhà nước vào một manh mối là Nhà băng Chính sách phường hội, phân biệt rõ ràng chính sách tài khóa và chế độ tiền tệ, các hoạt động cho vay theo chính sách tài khóa này đều phải được cấp bù lợi nhuận suất, cấp chi tiêu điều hành cho Nhà băng Chính sách phường hội. Có cách thức chính sách tiếp tục bố trí riêng danh mục vốn đầu tư trung hạn thời kỳ 2021 – 2025 cho Nhà băng Chính sách thị trấn hội và Ngân hàng Phát hành vn.

“Bộ Nguồn vốn nghiên cứu đề xuất hạn mức sản xuất trái khoán Chính phủ, để có mức vốn của nhà nước và có căn do Nhà nước đủ lớn cho Nhà băng Chế độ phường hội, có cách thức cho Ngân hàng  tự huy động nguồn vốn trong thị trấn hội để tập trung cho hộ mới thoát có năng lực tài chính thấp và hộ có mức sống làng nhàng, khắc phục sinh kế, vươn lên làm giàu”, Phó Thủ tướng bắt buộc.

Theo Phó Thủ tướng, cần dành đầu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thi hành các chương trình nguồn hỗ trợ chính sách phường hội và đảm bảo hoạt động định hình của Nhà băng Chế độ xã hội, tính đến việc sắp tới chấp hành Chương trình tiêu chí quốc sản xuất bền vững kinh tế - phường hội các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số khi được Quốc hội phê duyệt.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nguồn vốn, Nhà băng Nhà nước vietnam, Nhà băng Chế độ phố hội chủ động thu nhận các ý kiến đề xuất để hoàn thiện chính sách như nâng thêm mức cho vay, kéo dài thời điểm cho mượn đối với hộ mới thoát nghèo, tăng mức cho mượn đối với hộ đóng chai và các chương trình nước sạch sẽ.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 2.

Ảnh VGP/Thành Bình thường


Dành phần vốn thích đáng cho người có năng lực tài chính thấp

Hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương hàng năm sẽ bổ sung thêm ít ra 600 tỷ đồng cho vay các đối tượng chế độ, Phó Thủ tướng yêu cầu HĐND, UBND các địa phương tiếp tục bỏ ra một phần nguồn vốn thích đáng từ ngân sách để bổ sung vốn đầu tư cho mượn các đối tượng chính sách phố hội trên khu vực.

“Tối thiểu mỗi địa phương không dễ dàng đến mấy cũng phải có 100 tỷ đồng ủy thác qua Nhà băng Chế độ phường hội. 16 tỉnh bằng phẳng được ngân sách thì ít nhất phải có 500 tỷ đồng, còn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương có ít ra 5.000 tỷ đồng, như vậy mới có nguồn lực để mở mang đối tượng, kéo dài thời gian và nâng mức cho vay”, Phó Thủ tướng kêu gọi.

Phó Thủ tướng buộc phải năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025, vững mạnh nguồn đầu tư hàng năm của Nhà băng Chính sách phố hội tối thiểu phải đạt 10%, nỗ lực ở mức 12%. MTTQ mở mang cuộc chuyển di Vì người có năng lực tài chính thấp để huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp xã hội, công ty, tư nhân bổ sung tài chính cho nguồn vốn vay chính sách phường hội.

Phó Thủ tướng cũng thể hiện sự quan trọng tới việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách phố hội, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị các đơn vị quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; thi hành tốt việc vận động, quản lý và dùng vốn có hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác ủy thác với các công ty chính trị, xã hội, không để nảy sinh nợ đọng, nợ khoanh mới. Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Nguồn vốn không để nợ bổn phận của Nhà nước đối với Ngân hàng Chế độ phố hội./.

Theo Thành Phổ biến

Chinhphu.vn


Đọc thêm: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city