Hotline
0938 696 012

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng bè lũ đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí óc Tư Mã Ý

13:30

Tư Mã Ý đập tan chiến dịch Bắc phạt lần 1

Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân Bắc phạt lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Tuấn sai Tư Mã Ý và Trương Cáp đem kẻ thù lại. Sau khi bắt tướng của Thục Hán là Mạnh Đạt ở Tân Thành, Tư Mã ý ngày càng có uy trong lực lượng Tào Ngụy, được giao trọng trách ứng phó Gia Cát Lượng.

Một mặt, Tư Mã Ý tâu Ngụy Minh Đế sai tướng Tào Chân đem quân tăng viện cho My Thành, nhằm chặn đứng Triệu Vân. Mặt khác, Tư Mã Ý lệnh cho Trương Thích hợp dẫn 5 vạn kỵ binh và bộ binh tiến với tốc độ cao tới Nhai Đình, vòng tuyến đường sau tấn công tập hậu quân Thục.

Để ứng phó với kế sách của Tư Mã Ý và cũng nhằm đảm bảo cho chiến dịch Bắc phạt thành công, Gia Cát Lượng lệnh cho tướng Mã Tốc đem quân tiếp viện tiến đánh quân của Trương Thích hợp, nhằm giữ Nhai Đình.

Phổ biến người đã khuyên rằng để đối đầu với Trương Hợp, một viên tướng dày dạn trải nghiệm trên sa trường thì nên dùng Ngụy Diên hoặc Ngô Ban, nhưng Gia Cát Lượng sau cùng lại chọn lựa Mã Tốc làm tướng tiên phong.

Mã Tốc và Vương Bình tiến đến Nhai Đình đúng lúc Trương Cáp dẫn quân đến. Mã Tốc không nghe lời Gia Cát Lượng khuyên, bỏ các con phố sông, trấn thủ trên núi. Vương Bình khuyên can không được, ông đành xin Mã Tốc cho 5000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi.

Trương Cáp theo sự chỉ đạo của Tư Mã Ý, đem quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt tuyến đường tiếp nước. Quân Thục thiếu nước, sức đương đầu giảm sút.

Trương Cáp chỉ chờ có vậy, dồn sức tấn công tan Mã Tốc, quân Thục bỏ chạy tán loạn, chỉ cánh quân của Vương Bình nỗ lực giữ doanh trại.

Thấy Vương Bình đốc quân dồn sức đương đầu, cố thủ không rút, Trương Cáp nghi quân Thục có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân cơ hội này chấn chỉnh lại hàng ngũ, đưa những người bị thương rời tiền phương.

Nhai Đình thất thủ, đại quân Thục chẳng thể tiến nữa, buộc Gia Cát Lượng phải lệnh rút quân, từ bỏ chiến dịch Bắc phạt lần 1. Thừa thắng xông lên, 15 vạn đại quân của Tư Mã Ý kéo đến Tây Thành, nơi Gia Cát Lượng được bảo vệ bởi 2.500 binh quân nhân.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 1.

Tư Mã Ý có thật sự bận rộn mưu Gia Cát Lượng?

Nghe tin đại quân Tư Mã Ý vây hãm bên ngoài, Gia Cát Lượng điềm tĩnh ra lệnh: "Đem giấu hết cả cờ quạt đi, binh bộ đội người nào nấy đều tham gia giữ lấy chòi gác tuần tiễu của bản thân trên mặt thành, nếu có kẻ nào tự tiện ra tham gia cổng thành hoặc nói lớn, sẽ bị thịt. Mở mang hết bốn cổng do đó, ở mỗi cổng thành lấy nhị chục người hoá trang khiến dân thường, quét ở các con phố thị trấn. Ví như quân Ngụy tới, không được nhốn nháo, ta khắc có mưu mẹo để đối phó".

Truyền lệnh dứt Gia Cát Lượng khoác đạo bào lông hạc, vấn khăn nhiễu trên đầu, dẫn nhì tiểu đồng mang theo một cây lũ, đi lên mặt thành, đốt hương gảy tập thể.

Nghe thám báo về báo lại tình hình, Tư Mã Ý ra lệnh cho đấu sĩ ngay lập tức dừng lại, tự phi ngựa lên phía trước nhìn lên, quả nhiên thấy Gia Cát Lượng ở trên mặt thành vẻ mặt tươi cười ngồi tựa lan can, đốt hương gảy đồng minh, bên trái có một tiểu đồng, tay bưng một thanh gươm báu, bên phải cũng có một tiểu đồng tay cầm phất trằn. Trong ngoài cổng thành chỉ có chừng nhì chục cư dân thường, cắm cúi quét tuyến đường cứ như thể không có bạn nào ở bên mình. Sau khi nhận ra thế, Tư Mã ý ngờ vực rằng trong thành có phục kích, nhanh nhảu ra lệnh lui binh.

Khi quân Ngụy thoái lui, Gia Cát Lượng mới thốt lên: "Trời xanh cứu ta, Tư Mã Ý thật nắm bắt ý ta". Còn Tư Mã Ý sau khi về tới doanh trại và nghe con trai là Tư Mã Sư lên tiếng tình hình Tây Thành, nói: "Con à, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, phụ thân không bằng ông ta đâu".

Nhưng liệu Tư Mã Ý có đích thực sợ Khổng Minh Gia Cát Lượng? với 15 vạn quân trong tay, Tư Mã Ý thừa sức cày nát Tây Thành, dù cho Gia Cát Lượng có phòng bị ra sao.

Các sử gia Trung Quốc hiện đại phân tách: Tư Mã Ý trầm ngâm nghe tiếng đàn của Khổng Minh rồi lặng lẽ tháo lui là vì đã nhìn thấy được ngụ ý bên trong. Khổng Minh để ngỏ cổng thành, ngồi trên thành thảnh thơi tấn công bè lũ chính là không còn màng tới cái chết.

Tư Mã Ý biết bản thân mình chưa thể xuống tay với Gia Cát Lượng, vì bạn dạng thân phải đối phó với rộng rãi mối ăn hiếp dọa đố kỵ trong triều. Nay nếu như Lượng chết, con đường tham gia Thục Hán mở toang, Tư Mã Ý nhân thức mình trước sau cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt nhà Ngụy.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 2.

Tư Mã Ý sớm muộn luôn là người chủ động phòng ngự. Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt Bắc phạt thì Tư Mã ý thủ vững. Sau này Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết trên chiến trường, ông cũng không đuổi cùng thịt tận.

Có thể nói, Tư Mã Ý một lần nữa đã nhìn xa trông rộng. Ông duy trì cục diện Tam quốc đến cuối đời, để tích lũy quyền lực cho hậu duệ sau này truất phế bỏ nhà Ngụy, rồi mới hợp nhất Trung Hoa.

(Tổng hợp)

Theo Phục Quân

Trí thức trẻ


Xem thêm: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city