Hotline
0938 696 012

Kết thúc cho mượn ngoại tệ trung dài hạn để nhập khẩu hàng hóa trong khoảng tương lai (1/10)

20:00

Theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của Thông tư 24/2015/TT-NHNN, sau ngày 30/9/2019, các công ty nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền du nhập hàng hoá, phục vụ nhằm phục vụ nhu cầu trong nước ngay cả khi khách hàng mượn có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập đóng chai, kinh doanh.

Lúc trước, các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện cách thức chế biến, kinh doanh hàng hóa để phục vụ yêu cầu nội địa khi đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập chế biến, kinh doanh để trả nợ vay cũng đã kết thúc kể trong khoảng 31/3/2019. 

Thông tư 42/2018/TT-NHNN nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về hạn chế hiện trạng "đô-la hóa" trong nền kinh tế, dần dần chấp hành lộ trình chuyển dần quan hệ vận động - cho vay sang quan hệ tậu - bán ngoại tệ. 

Như vậy, kể trong khoảng tháng 10, theo pháp luật tại Thông tư 42/2018/TT-NHHNN, các Doanh nghiệp nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được chú ý quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn như sau:

- Cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, phục vụ nhằm thực hiện phương thức đóng chai, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập sản xuất, kinh doanh để trả nợ mượn;

- Cho vay ngắn hạn đối với công ty đầu mối du nhập xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức du nhập xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi công ty dắt mối du nhập xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu nhập ngoại tệ trong khoảng hoạt động đóng chai, kinh doanh để trả nợ mượn;

- Cho mượn ngắn hạn để phục vụ các yêu cầu vốn ở trong nước nhằm chấp hành phương án đóng chai, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới vietnam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. Khi được đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh nhà băng nước ngoài giải ngân vốn cho mượn, đối tượng mua hàng mượn phải bán số ngoại tệ mượn đó cho doanh nghiệp nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo cách thức giao dịch ân hận đoái giao ngay, trừ trường phù hợp ý định vay vốn của khách hàng để chấp hành giao dịch thanh toán mà qui định luật pháp đồng tiền trả tiền phải bằng ngoại tệ;

- Cho mượn để đầu cơ ra nước ngoài đối với các công trình đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài và đã được Bộ Chiến lược và Đầu cơ cấp giấy đạt yêu cầu đạt yêu cầu đầu tư ra nước ngoài.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ nhà đất

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city