Hotline
0938 696 012

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cũ kĩ tức bằng tiền tỷ trọng 5%, lâm thời dừng chia cổ hủ tức bằng cũ rích phiếu tỷ trọng 20%

20:00

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) công bố Quyết nghị HĐQT về việc chia cũ rích tức năm 2018.

Trả cổ tức bằng tiền tỷ trọng 5%

Theo đó, Kinh Bắc City hợp nhất ngày 25/10 đến đây sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ hủ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Như vậy với gần 470 triệu cũ kĩ phiếu đang lưu hành, Kinh Bắc City sẽ chi khoảng 235 tỷ đồng trả cổ lỗ tức lần này cho cổ hủ đông. Nguồn vốn chi trả lấy trong khoảng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia của tổ chức kinh doanh tính tới 31/12/2019 trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Trước đây ngày 15/7/2019 Kinh Bắc City đã chốt danh sách cũ kĩ đông trả cũ rích tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 5%. Tính cả lần này cổ hủ đông tổ chức kinh doanh kiếm được 10% cũ kĩ tức cho năm 2018.

Tạm dừng cách thức chia cổ tức bằng cổ hủ phiếu

Hình như đó Kinh Bắc City cũng quyết định nhất thời dừng việc chi trả cổ tức bằng cổ hủ phiếu tỷ lệ 20% theo Quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phê chuẩn.

Nguồn cội là để đảm bảo cổ hủ phiếu không bị áp lực pha loãng, giảm nỗi lo cho cổ hủ đông, thích hợp với tình hình thực tại và triển vọng phát hành của doanh nghiệp.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Tình tiết giá cổ hủ phiếu KBC trong 1 năm cách đây không lâu.

Kết quả kinh doanh

Kết quả buôn bán, năm 2018 Kinh Bắc City đạt hơn 2.491 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi năm trước đó. Lãi sau thuế cũng đạt mức tăng trưởng 30,7%, lên gần 809 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ hủ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 746 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2018 Kinh Bắc City còn hơn 3.650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Trong khi còn 989 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và giữ số cổ lỗ phiếu quỹ giá trị 364 tỷ đồng.

Hình như đó, tính riêng 6 bốn tuần đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ, còn lãi sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 90% so với lợi nhuận giải quyết được 6 tháng đầu năm 2018.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city