Hotline
0938 696 012

Lịch chốt quyền nhận cổ lỗ tức bằng tiền của 15 đơn vị

01:30

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời điểm thanh toán 15/10/2019.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Ngày 26/9 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cũ kĩ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời điểm thanh toán 18/10/2019.

CTCP Đầu tư Thương nghiệp SMC (SMC): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận lâm thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cũ rích phiếu nhận 500 đồng). Thời gian trả tiền 25/10/2019.

CTCP Tổ chức Dầu khí An Pha (ASP): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cũ kĩ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2019.

CTCP Dược phẩm Vimedimex (VMD): Ngày 2/10 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời gian trả tiền 18/10/2019.

CTCP Đầu tư tạo ra nhà và thị trấn HUD6 (HU6): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/10/2019.

CTCP TMDV TNS Holdings (TN1): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 1.200 đồng). Thời gian trả tiền 28/10/2019.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 1% và tạm ứng cố tức năm 2019 cũng bằng tiền tỷ trọng 3%. Tổng tỷ lệ chi trả 4% (01 cũ rích phiếu kiếm được 400 đồng). Thời gian trả tiền 10/10/2019.

CTCP Ngao du Thủ đô (TSJ): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 11,13% (01 cũ kĩ phiếu nhận 1.113 đồng). Thời điểm trả tiền 11/10/2019.

CTCP Nhà cửa giao thông vận chuyên chở Quảng Nam (QTC): Ngày 30/9 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 2.300 đồng). Thời gian trả tiền 5/1/2019.

CTCP Giao kiếm được Vận chuyển vận và xếp túa Tân Cảng (TCL): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ lỗ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian trả tiền 10/10/2019.

CTCP Tàu điện Hà Nội (HNT): Ngày 4/10 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2,4% (01 cổ lỗ phiếu nhận 240 đồng). Thời điểm thanh toán 22/10/2019.

CTCP Kĩ nghệ & Truyền thông Việt Nam (TTN): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận nhất thời ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cổ lỗ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2019.

CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP): Ngày 26/9 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cũ rích phiếu kiếm được 500 đồng). Thời gian trả tiền 21/10/2019.

Tổng Công ti Xây đắp Thủy lợi 4 - CTCP (TL4): Ngày 11/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ hủ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city