Hotline
0938 696 012

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi nhà băng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề cần thiết

21:00

Thu nhập tăng 3 năm liên tiếp

Theo số liệu được thông báo, năm 2018 doanh thu sau kiểm toán của PVN đạt 321.593 tỷ đồng, tăng 53.805 tỷ so với năm trước, tương đương mức tăng 20%. Thu nhập tài chính của tập đoàn đạt 17.472 tỷ đồng, chi phí vốn đầu tư 7.208 tỷ đồng, tăng 33%. Ngoài ra đó, chi tiêu bán hàng ở mức 5.187 tỷ đồng, giảm 1%; chi tiêu điều hành doanh nghiệp ở mức 9.216 tỷ đồng, giảm 3,4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 1.

Thu nhập của PVN và doanh thu nguồn vốn (Tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của PVN năm 2018 đạt 38.639 tỷ đồng, tăng 1.452 tỷ đương đương tăng gần 4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) và Biên lợi nhuận gộp của PVN

Tổng tài sản của PVN tính đến cuối năm 2018 đạt 824.803 tỷ (khoảng 35,55 tỷ đô la), tăng 4,8%).

Vốn góp của Nhà nước ở PVN bây chừ là 281.500 tỷ đồng (12,13 tỷ USD). PVN hiện đang vay nợ ngắn hạn 119.727 tỷ và nợ dài hạn 75.460 tỷ (tổng nợ khoảng 8,4 tỷ USD).

Tổng tiền và tương đương tiền tài PVN ở thời điểm cuối năm 2018 đạt 63.963,6 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 141.604 tỷ, như vậy PVN đang có khoản tiền trên 205.000 tỷ đồng, chiếm giữ 1/4 tổng của nả. Khoản tiền lớn lao này mang về cho Công ty doanh thu tài chính hơn 17.400 tỷ đồng mỗi năm.

Trên thông báo kiểm toán của PVN, Deloitte đã đưa ra quan điểm ko kể về các yếu tố sau:

Chưa có cơ sở vật chất đánh giá ích lợi kinh tế của dự án tìm kiếm dò hỏi dầu khí tại Lô 67 Peru

PVN đang ghi kiếm được trên khoản mục "Chi tiêu trả trước dài hạn" các chi phí kiếm tìm, điều tra và sản xuất dầu khí chưa phân bổ của Lô 67 Peru tại ngày 31/12/2018 là 7.047,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 10.760,8 tỷ đồng). PVN vẫn đang trong giai đoạn đánh giá khoa học và hiệu quả kinh tế cho quá trình tái khởi động nhì thác, xác định lộ trình và chiến lược triển khai với lô 67 Peru các giai đoạn tiếp theo. Kiểm toán không thể thu nhập được các chứng cớ phù hợp can hệ đến kỹ năng đem lại ích lợi kinh tế trong tương lai của các khoản chi phí trả trước dài hạn này.

Không tích lũy được bằng cớ bình chọn lợi ích kinh tế của hoạt động nhập cuộc khai thác lại lô Junin 2 tại Venezuela

Công ti con của PVN, tổ chức kinh doanh TNHH Nhà nước một thành viên - Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) ghi kiếm được trên Bảng cân đối kế toán thích hợp nhất khoản đầu tư tham gia công ti liên doanh Petromacareo 1.583 tỷ và khoản phí nhập cuộc đầu tư khai thác lại lô Junin 2 (Venezuela) khoảng 7.336 tỷ. PVEP đã trích lập dự phòng đầu tư nguồn vốn dài hạn 418,8 tỷ cho khoản chi phí này. Tất nhiên kiểm toán không thu thập được chứng cớ can hệ đến kỹ năng mang lại ích lợi kinh tế trong mai sau của các khoản phí trên.

PVTex lỗ lũy kế 4.750 tỷ, nợ quá hạn thanh toán 1.400 tỷ

Công ti con của PVN, CTCP hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTex) tại ngày 31/12/2018 bị âm vốn lưu động (tài sản ngắn hạn nhỏ nhắn hơn nợ ngắn hạn) gần 2.616 tỷ. Lỗ lũy kế của công ty này là gần 4.750 tỷ, vượt quá vốn góp của chủ chiếm hữu.

Tổng của nả khoảng 5.236,7 tỷ đồng, nợ phải trả 7.726,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ dài hạn của PVTex tại BIDV được PVN bảo lãnh là 5.124,7 tỷ đồng. Số dư các khoản vay và nợ quá hạn chưa được trả tiền tại cuối năm 2018 là gần 1.400 tỷ đồng. PVTex đang làm cho việc với các nhà thầu và tổ chức nhà nước để xác định giá trị quyết toán nhà cửa Nhà máy đóng gói Xơ sợi Polyester Đình Vũ. Các nhân tố này dẫn đến nghi ngại về tài năng hoạt động liên tục của PVTex.

PVCombank được kiểm toán bởi công ty khác

Kết quả kinh doanh của Nhà băng TMCP Dân chúng vietnam (PVCombank) thích hợp nhất vào PVN với tổng tài sản 140.545 tỷ đồng, nợ phải trả 130.327,7 tỷ đồng. Doanh thu thuần 8.269 tỷ, lợi nhuận trước thuế 88 tỷ. Đương nhiên do một đơn vị kiểm toán khác kiểm toán PVCombank nên Deloitte không thu nhập được bằng chứng can hệ tới các tin tức tài chính của PVCombank.

Trị giá của cải được bàn giao trong khoảng công ty công nghệ Tàu thủy Việt Nam đều về 0 hoặc âm

PVN nhất thời ghi kiếm được giá trị xây đắp căn bản dở dang tại các công trình và khoản đầu tư tham gia các công ty con được bàn giao từ Cơ quan công nghệ Tàu thủy Việt Nam (nay là Tổng tổ chức kinh doanh Công nghệ Tàu thủy Việt Nam SBIC) là 695 tỷ và 0 đồng, cùng lúc ghi kiếm được phải trả SBIC số tiền tương ứng trên trương mục phải trả ngắn hạn khác.

Tới ngay 31/12/2018, PVN chưa đối trừ hết số tiền đã thanh toán cho SBIC can dự đến việc bàn giao các dự án trên là 720 tỷ và phản ảnh trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác.

Công bố tài chính thích hợp nhất của tổ chức kinh doanh TNHNN MTV Công nghệ tàu thủy Dung Quất (DQS), công ty được bàn giao trong khoảng SBIC, được thích hợp nhất vào công bố nguồn vốn của PVN có tổng của cải 5.875 tỷ nhưng trị giá của cải thuần âm 1.258 tỷ. Kiểm toán không thể thu thập được tài năng tiếp diễn hoạt động của DQS và các tài liệu về việc kiếm được bàn giao các công ty của SBIC về PVN.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: gia nha dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city