Hotline
0938 696 012

6 chính sách về BHXH, BHYT sẽ tác động lớn tới người công sức từ năm 2020

14:00

1. Chậm rì rì nhất đến ngày 1-1-2020, Cơ quan BHXH phải thực hiện tạo ra thẻ BHYT điện tử cho người nhập cuộc BHYT (Căn cứ vào điểm g, khoản 5, nhân tố 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Đến năm 2020, Tập đoàn BHXH phải chấm dứt việc xây đắp và điều hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong khuôn khổ cả nước (Căn cứ vào khoản 2, vấn đề 9 Luật BHXH 2014).

3. Từ năm 2020, lao động nam đủ 55 tuổi và lao động nữ đủ 50 tuổi mới chứng nhận hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng công huân từ 61% trở lên (Căn cứ tham gia điểm a, khoản 1, yếu tố 55 Luật BHXH 2014). Hiện nay, công phu nam đủ 54 tuổi và công lao nữ đủ 49 tuổi là đã đủ điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu khi suy giảm kĩ năng công trạng từ 61% trở lên.

4. Công phu nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng BHXH mới được lợi lương hưu bằng 45% mức bình quân lương thuởng 04 tuần đóng BHXH; hiện giờ chỉ cần đủ 18 năm đóng BHXH (Căn cứ vào điểm a, khoản 2, vấn đề 56 Luật BHXH 2014).

5. Người công sức tham gia BHXH trong khoảng ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân của lương lậu tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Căn cứ tham gia khoản 1, nhân tố 62 Luật BHXH 2014).

6. Đến năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH (Căn cứ vào khoản 2, điều 96 Luật BHXH 2014).

H.Lê

Người lao động


Tham khảo thêm: gia dat saigon

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city