Hotline
0938 696 012

Kiểm toán Nhà nước: Rộng rãi khoản thu sẽ cô động mạnh

00:30

Trong một lên tiếng vừa được gửi đến Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết Chính phủ ước thực hiện cả năm thu ngân sách đạt 1.457,3 nghìn tỷ đồng, vượt 46 nghìn tỷ đồng (+3,3%) so dự toán, tăng 2,3% so thực hiện năm 2018.

Trong đó, các khoản thu trong nước, thu trong khoảng dầu thô, thu phẳng phiu ngân sách từ hoạt động xuất du nhập đều ước chấp hành tăng so với dự toán từ 1,9% đến 11,5%. Thu ngân sách trung ương vượt dự toán năm thứ 2 liên tục song chỉ chiếm hữu hơn 56% tổng thu ngân sách nhà nước, thấp hơn chỉ tiêu 60-65% đề ra.

Trong số các nội dung Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Chính phủ để ý có thu từ dầu thô. Khoản thu này ước thi hành tăng 2,2 nghìn tỷ đồng (+4,9%) so với dự toán, nhưng giảm 19,2 nghìn tỷ đồng (-29,1%) so với chấp hành năm 2018.

Sản lượng dầu thô cả năm ước đạt 10,82 triệu tấn với giá ước thực hiện cả năm bằng giá dự toán 65 USD/quan tài (mặc dầu giá bất định trong một số tháng qua bình quân lên 67,7 đô la Mỹ/quan tài). Theo đó, thu trong khoảng dầu thô năm 2019 tăng so với dự toán căn bản là do ước tăng sản lượng 390 nghìn tấn so với ý tưởnrg.

Bởi thế, Kiểm toán Nhà nước bắt buộc Chính phủ bám sát bất định giá và phân tích, đánh giá tác động ảnh hưởng của nguồn thu nhập gắn với lộ trình tăng sản lượng thực tế khai thác cho những năm tiếp theo.

Với năm 2020, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, dự toán thu từ dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, chiếm giữ 2,3% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2019 tương đương 16,6%.

Dự toán này được đưa ra với sản lượng khai thác nội địa năm 2020 dự định 9,02 triệu tấn, giảm 1,8 triệu tấn so với ước thi hành năm 2019 (10,82 triệu tấn) song Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh rằng thực tại sản lượng khai thác các năm mới đây đều tăng so với kế hoạch.

Vì vậy, Tổng Kiểm toán bắt buộc Chính phủ bình chọn bổ sung cơ sở dự báo về chiến lược khai thác dầu thô của năm sau.

Ngoài ra dầu thô, Kiểm toán Nhà nước còn nêu một vài khoản thu cần phân tách, bình chọn bổ sung cơ sở xây dựng. Như, dự toán thu trong khoảng cao thấp khác nhau thu - chi Nhà băng Nhà nước năm 2020 là 7,8 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 66,1% so với ước thực hiện năm 2019 (năm 2019 dự toán thu trong khoảng không bằng nhau thu - chi Nhà băng Nhà nước là 4,5 nghìn tỷ đồng nhưng ước thi hành đang là 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 162,2%).

Hay, thu trong khoảng thuế thu nhập cá nhân năm 2020 xác định tăng 15,4% so với ước chấp hành năm 2019, chiếm 8,5% tổng thu cân đối ngân sách, song có thể bị ảnh hưởng do việc điều chỉnh giảm trừ gia đạo theo quy định của Luật Thuế doanh thu tư nhân năm 2012.

Về để ý này, Kiểm toán Nhà nước cắt nghĩa, theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI 6 tháng đầu năm 2019 tăng 18,17% so với thời điểm 01/7/2013 (so với thời gian Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực thi hành) chưa tới mức 20%, nhưng dự định mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% (theo cách thức điều hành của Chính phủ) thì chỉ số CPI năm 2019 so với thời gian Luật thuế Thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực thi hành sẽ có thể vượt trên 20% thì phải vấn đề chỉnh mức giảm trừ gia đạo.

Theo thông báo của Kiểm toán nhà nước, Chính phủ dự kiến tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước chấp hành năm 2019, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019.

Theo Khánh Phương

BizLive


Có thể bạn quan tâm: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city