Hotline
0938 696 012

Lãi trong khoảng công ti liên doanh liên kết giảm người yêu, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ

04:00

Tổng công ti Thép vietnam – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) thông báo báo cáo tài chính thích hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Chi tiết, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 5.702,5 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 3 năm ngoái, trong khi chi tiêu giá vốn chỉ giảm 6,6% nên lợi nhuận gộp thu về còn 168 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,9%.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 18,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 126,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý hơn 64 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lợi nhuận vay gần 50 tỷ đồng.

Tính tới hết quý 3/2019 VnSteel còn 536 tỷ đồng bạc gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 tháng. Dường như công ty còn 452 tỷ đồng bạc gửi kỳ hạn trên 3 04 tuần tới dưới 1 năm và 28 tỷ đồng tiền gửi trên 1 năm. Tổng tiền mang đi gửi hơn 1.000 tỷ đồng.

VnSteel cũng ghi kiếm được tổng nợ phải trả giảm 189 tỷ đồng so với đầu năm, còn 6.043 tỷ đồng, trong đó riêng dư mượn nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.341 tỷ đồng (giảm 227 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 38 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong quý các công ti liên doanh cấu kết mang về 85 tỷ đồng lãi, chưa bằng 1/3 số lợi nhuận 275 tỷ đồng ghi kiếm được trong quý 3 năm rồi.

Doanh thu giảm kéo theo chi phí bán hàng giảm 33 tỷ đồng, còn gần 63 tỷ đồng, còn chi tiêu điều hành tổ chức cũng giảm được 13 tỷ đồng, còn gần 98 tỷ đồng.

Những khởi thủy trên dẫn đến lãi sau thuế quý 3 còn 41,77 tỷ đồng, bằng 29% lãi làm được trong quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông công ti mẹ chỉ 24,9 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 17.982 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm rồi và xong xuôi trên 85,6% chiến lược năm.

Doanh thu nguồn vốn tăng 128 tỷ đồng, lên 202 tỷ đồng; chi phí vốn đầu tư tăng 97 tỷ đồng, lên 270 tỷ đồng; và phần lãi/lỗ từ công ti liên doanh đoàn kết đạt 225 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng giảm 38 tỷ đồng, chi tiêu điều hành công ty giảm 16 tỷ đồng là những nguyên cớ chính ảnh hưởng khiến lãi trước thuế còn 504 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ nhưng cũng giúp tổ chức kinh doanh vượt đến 68% tiêu chí lãi cả năm mà ĐHCĐ uỷ thác.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lãi sau thuế còn 445 tỷ đồng, giảm sâu đến 43% so với lãi thực hiện được 9 tháng đầu năm rồi. Trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 390 tỷ đồng. EPS đạt 1.034 đồng.

Lượng hàng tồn kho tới cuối quý còn 3.768 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng của nả tăng 226 tỷ đồng, lên 15.118 tỷ đồng.

Tìm hiểu BCTC quý 3/2019

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua nha

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city