Hotline
0938 696 012

Lịch chốt quyền nhận cổ hủ tức bằng tiền của 6 tổ chức

20:00

CTCP Đầu cơ và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời gian trả tiền 12/11/2019. Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cũ kĩ đông phát hành 29,7 triệu cũ kĩ phiếu trả cũ rích tức tỷ trọng 15%.

CTCP Mía các con phố Sơn La (SLS): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức năm 2018-2019 bằng tiền tỷ trọng 50% (01 cổ lỗ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2019.

CTCP Đầu tư phát hành kĩ nghệ và vận chuyên chở (TCD): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời điểm trả tiền 22/11/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tạo ra hơn 3,82 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10% cho cổ hủ đông. Giá trị sản xuất theo mệnh giá hơn 38,2 tỷ đồng.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC kiếm được trợ thì ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời điểm trả tiền 14/11/2019.

CTCP Xây đắp số 3 Hải Phòng (HC3): Ngày 24/10 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/11/2019.

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5,36% (01 cũ kĩ phiếu nhận 536 đồng). Thời điểm trả tiền 20/11/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: gia nha dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city