Hotline
0938 696 012

Ý tưởnrg kiểm toán năm 2020: Giảm 25% cuộc kiểm toán so với chiến lược đầu năm 2019

23:00

Giảm số lượng, dồn vào một chỗ chất lượng kiểm toán

Định hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN cho nhân thức, việc giảm số cuộc kiểm toán nhằm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đơn vị đào tạo nâng cao trình độ và khả năng kiểm toán; bố trí đủ thời điểm xong xuôi toàn vẹn các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2019, KHKT năm 2019 của KTNN bao gồm 209 cuộc kiểm toán (KHKT đầu năm 190 cuộc, bổ sung tăng trong năm 19 cuộc), được công ty thành 227 đoàn kiểm toán. KTNN đã khai triển 214/227 đoàn, kết thúc 147/214 đoàn và xét ưng chuẩn, sản xuất 122 Công bố kiểm toán (BCKT). Dự định đến 31/10/2019, KTNN sẽ cơ bản kết thúc hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019.

Với định hướng xây đắp KHKT năm 2020 như trên, toàn lĩnh vực dồn vào một chỗ kiểm toán 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với KHKT đầu năm 2019 đã ban hành.

Bên cạnh đó, trong xác định phương hướng kiểm toán năm 2020, KTNN chọn lựa kiểm toán đối với một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức thực hiện nhằm bình chọn trọn vẹn việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

"Chủ động bố trí nhân công và thời gian để thực hiện các nhiệm vụ được Chỉ huy Đảng, Nhà nước giao theo luật pháp tại Khoản 2, Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề nguồn vốn trước khi chính thức thông báo giá trị đơn vị cũ kĩ phần hóa", thông báo dự kiến chiến lược kiểm toán năm 2020 của KTNN nêu rõ.

Trong ngành ngân sách nhà nước, KTNN tập trung kiểm toán đối với các tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương, các bộ, công ty trung ương có quy mô ngân sách lớn để xác thực tính đúng mực, chân thực của thông báo quyết toán ngân sách, dịch vụ công việc chuẩn y báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019 của Quốc hội và HĐND các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương.

Về lĩnh vực công ty và các doanh nghiệp vốn đầu tư - ngân hàng, chọn các tập đoàn, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước có quy mô thích hợp để kiểm toán công bố nguồn vốn, các hoạt động can dự đến quản lý, sử dụng vốn, của cải nhà nước năm 2019. Câu kết với đó là việc đánh giá công việc tái cơ cấu đơn vị nhà nước, trung tâm là tổ chức, tổng công ty nhà nước.

Trong khi đó, KTNN tiếp diễn đánh giá thực trạng công việc quản lý vốn đầu tư và cũ kĩ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; bình chọn các hoạt động quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, phục vụ.

Trong phần này, KTNN cũng chấp hành kiểm toán thông báo nguồn vốn, các hoạt động can dự tới quản lý, dùng vốn, của cải nhà nước năm 2018 của Nhà băng nhà nước và một số ngân hàng có quy mô lớn để đánh giá thực trạng nguồn vốn của doanh nghiệp và hiệu quả công tác điều hành, điều hành chế độ tiền tệ.

Về Kiểm toán chuyên đề, năm 2020, KTNN dự kiến chọn kiểm toán một vài chuyên đề có quy mô lớn, khuôn khổ rộng để công ty kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công việc quản lý, dùng vốn đầu tư công, của cải công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính đầu cơ công, góp phần giảm nợ công, sản xuất kinh tế xã hội.

Dường như, KTNN thực hiện kiểm toán đối với "việc phân bổ, điều hành và dùng nguồn vốn còn lại của chiến lược đầu cơ công trung hạn quá trình 2016-2020 và phòng ngừa 10% tại các bộ lĩnh vực, địa phương do Quốc hội giao" theo Quyết nghị số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Về lĩnh vực kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động, KTNN thực KTNN tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán không gian và kiểm toán kĩ nghệ tin tức, trong đó: "Tiếp diễn chọn chấp hành các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán không gian và kiểm toán công nghiệp thông tin theo đúng các thứ tự, chuẩn mực đã được ban hành phù hợp với các qui định và chuẩn mực kiểm toán quốc tế".

Bên cạnh, KTNN cũng chọn lựa vài chủ đề kiểm toán được dư luận phố hội niềm nở, đặc biệt là các chủ đề về môi trường để thực hiện kiểm toán nhằm bình chọn tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng nguồn vốn công, của cải công trong công tác bảo kê môi trường.

Những ngành nghề nào sẽ bị kiểm toán?

Lĩnh vực NSNN: Ngoài kiểm toán Lên tiếng quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Chiến lược và Đầu cơ, dự định kiểm toán 12 Bộ, cơ quan trung ương và 41 tỉnh, thị trấn trực thuộc trung ương.

Kiểm toán hoạt động: Dự kiến lựa chọn 9 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó dồn vào một chỗ kiểm toán các chủ đề can hệ tới kiểm soát an ninh môi trường, giải quyết rác thải, chống biến đổi khí hậu và hoạt động nguồn hỗ trợ cho người nghèo, nhà đất thị trấn hội...

Ngành chuyên đề: Dự kiến lựa chọn 19 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 02 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng  và các chương trình - dự án thuộc ngành an sinh - phường hội, tạo ra kinh tế vùng, việc quản lý khoáng sản, khoáng sản và một số chuyên đề về công tác điều hành thu ngân sách và  điều hành đầu tư XDCB...

Ngành đầu cơ xây dựng và chương trình, dự án: Dự định chấp hành 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có rộng rãi dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Các công trình BT thuộc Khu thành phố mới Thủ thiêm Đô thị Hồ Chí Minh; Đầu tư xây đắp tuyến phố vòng đai II, III thị trấn Thủ đô; các tuyến trục đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến trục đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông quá trình 2017-2020; các công trình thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh môi trường Đô thị Hồ Chí Minh; con đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án đường sắt thành phố Thủ đô...

Ngành doanh nghiệp và doanh nghiệp vốn đầu tư - nhà băng: KTNN dự định thi hành 16 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng nhà nước; 12 tập đoàn, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước và 03 ngân hàng thương nghiệp.

Ngành quốc phòng: Dự kiến công ty 9 cuộc kiểm toán, gồm: 05 đơn vị dự toán, 03 đơn vị, 01 công trình đầu tư.

Lĩnh vực bình an, khối cơ quan Đảng: Dự định công ty 5 cuộc kiểm toán tại Học viện Nước nhà Hồ Chí Minh; 27 công an thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương; 21 tỉnh giấc ủy, thành ủy; khối các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an và khối các công ty dự toán cấp 2 thuộc Bộ Công an.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city