Hotline
0938 696 012

50% chỉ đạo trẻ trong khoảng cấp phòng ở TƯ phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4

12:00

Mục tiêu chung của đề án là tăng nhanh huấn luyện, bổ dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc khiến cho và khung năng lực theo luật pháp, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây đắp đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, có chất lượng tốt, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thục trong công việc và làm việc trong không gian quốc tế.

30% cán bộ, công chức xã đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3

Tiêu chí cụ thể nỗ lực tới hết năm 2025 có 50% cán bộ, công chức ở TƯ (dồn vào một chỗ tham gia cán bộ, công chức chỉ đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp quận ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức chỉ huy, quản lý trong khoảng cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

60% viên chức và 50% nhân viên giữ chức phận chỉ huy, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành cấp phố dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc ngành nghề có đòi hỏi sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo pháp luật.

Đến năm 2030 có 60% cán bộ, công chức ở TƯ; 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh giấc, cấp quận ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên lĩnh vực.

70% nhân viên và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo pháp luật và ngoại ngữ chuyên ngành nghề.

30% cán bộ, công chức phố và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp phố dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc ngành có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên lĩnh vực.

Bình chọn năng lực ngoại ngữ gắn với thi tuyển, bổ nhậm chỉ đạo

Để thi hành các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào vài nhiệm vụ giải pháp, trong đó có việc thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực trong đào tạo, tẩm bổ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên theo tiếp cận chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là tăng nhanh điều kiện dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đòi hỏi hội nhập quốc tế.

Theo từng quá trình 5 năm và hàng năm, các bộ, lĩnh vực, địa phương tiến hành kiểm tra thực trạng và tổng hợp ý định đào tạo, bổ dưỡng ngoại ngữ của hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý để xây đắp kế hoạch và công ty huấn luyện, bổ dưỡng...

Kinh phí chấp hành đề án được sắp xếp trong khoảng dự toán chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư, vận động hợp pháp khác. Còn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bổ dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được bố trí từ ngân sách nhà nước và đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của công ty, cá nhân trong và ngoài nước theo pháp luật của luật pháp.

Đối với nhân viên, nguồn kinh phí tập huấn, tẩm bổ được bố trí trong khoảng nguồn vốn đầu tư của công ty sự nghiệp công lập; đóng góp của nhân viên và các nguồn hợp pháp khác.

Thời điểm chấp hành đề án từ 2019 tới hết năm 2030.

Theo Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT, khuông năng lực ngoại ngữ 6 bậc được quy định như sau:

photo-1

Bộ GD&ĐT công nhận 10 hạ tầng giáo dục tập huấn được nhập cuộc kiểm tra năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo sườn năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đất nước Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trọng tâm SEAMEO RETRAC, ĐH Thái Nguyên, ĐH CầnThơ, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Vinh.


Theo Thu Hằng

Vietnamnet


Tham khảo thêm: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city