Hotline
0938 696 012

Điểm danh những tổ chức chốt quyền kiếm được cũ kĩ tức bằng tiền, bằng cổ lỗ phiếu và cổ lỗ phiếu thưởng tuần này

18:00

Tuần mới từ 11/11 tới 15/11/2019 có doanh nghiệp chốt danh sách cũ kĩ đông thi hành chi trả cũ kĩ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ lỗ phiếu thưởng. Trong số đó có hồ hết đơn vị được các nhà đầu tư đon đả như Tổng tổ chức kinh doanh Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng công ty Cảng hàng không vietnam (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Chủ đầu tư muốn nhận số cổ lỗ tức, cũ kĩ phiếu thưởng này cần mua cũ kĩ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC) chi  trợ thì ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời điểm trả tiền 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời điểm trả tiền 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xây dựng số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cũ rích đông tạo ra 4,25 triệu cổ hủ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ lệ 15%. Trị giá phát triển theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cổ đông phát triển gần 28,38 triệu cũ kĩ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu tăng vốn vấn đề lệ lên gấp đôi. Giá phát triển 10.000 đồng/cổ hủ phiếu.

CTCP Vận vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO) chi trợ thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời điểm thanh toán 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi tạm bợ ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây đắp thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời điểm trả tiền 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu tư và Sản xuất TDT (TDT) chốt danh sách cũ kĩ đông tạo ra hơn 1,2 triệu cổ phiếu trả cũ rích tức năm 2018 tỷ trọng 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cũ rích phiếu được kiếm được về 15 cổ lỗ phiếu mới. Giá trị tạo ra theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ lỗ đông tạo ra hơn 2,4 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ hủ phiếu. Tỷ trọng phát hành 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi nhất thời ứng cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Phục vụ hàng không Taseco (AST) chi trợ thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 8/1/2019. song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông đơn vị lấy quan niệm cổ hủ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các điều khác.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4%. Thời điểm trả tiền 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) chi nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi trợ thì ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian trả tiền 10/1/2019.

CTCP Sạch sẽ giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cổ lỗ đông sản xuất khoảng 89,93 triệu cũ kĩ phiếu trả cũ kĩ tức năm 2018 tỷ trọng 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Nguồn vốn phát triển lấy trong khoảng LNST chưa phân chia phù hợp nhất lũy kế tới ngày 31/12/2018 của công ti.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm trước đây. Lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Tuy vậy với số tiền phát triển cổ hủ phiếu trả cổ lỗ tức lên đến gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã dùng cả nguồn lãi thu thập trả cũ rích tức cho cổ hủ đông.

Tính tới 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Trong khi công ty còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cổ hủ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày đàm phán không hưởng quyền để Tổng công ti Cảng hàng không vn (ACV) chốt danh sách cũ kĩ đông thực hiện chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng  cũ kĩ đông sở hữu 01 cổ phiếu được kiếm được về 900 đồng. Thời điểm trả tiền 18/12/2019.

Như vậy với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cũ rích phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ hủ tức lần này cho cổ hủ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lợi nhuận giải quyết được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân phối tới 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Ngoài ra công ti còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ phát triển và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ lỗ phần.

CTCP Trang bị điện (THI) chi trợ thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 (C32) chi lâm thời ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) chi trả cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Kĩ nghệ mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian trả tiền 6/12/2019.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) chi trả cũ rích tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và không người điều khiển hóa Dầu khí (PAI) chi trả cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 2%. Thời điểm thanh toán 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city