Hotline
0938 696 012

Đồng Nai báo cáo sai phép “xác định giá đất không đúng thực tiễn” tại dự án Giang Điền của LDG và Sonadezi

07:30

Nội dung được nêu trong kết luận số 67 ngày 23/10 của Thanh tra thức giấc Đồng Nai kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định qui định về xác định giá đất chi tiết đối với dự án đầu tư Khu cư dân Phục vụ Giang Điền tại thị trấn Giang Điền, quận Trảng Bom do CTCP Đầu cơ LDG và CTCP Sonadezi làm chủ đầu tư.

Thủ tục tư vấn giá đất không đúng quy định

Theo kết luận thanh tra, đối với việc chuẩn bị thực hiện giám định giá đất cụ thể tại dự án đầu tư Khu cư dân Dịch vụ Giang Điền (khu B), giấy tờ sẵn sàng chấp hành đánh giá giá đất không biểu lộ địa điểm, quy mô, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá là không đúng theo qui định tại Thông tư 36 ngày 30/6/2014 của Bộ Khoáng sản Không gian quy định cụ thể cơ chế định giá đất; xây dựng, vấn đề chỉnh bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Các cá nhân và đơn vị can dự được giao nhiệm vụ chuẩn bị công việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, không cung cấp giấy tờ trọn vẹn cho công ty tư vấn giá đất chi tiết theo qui định và thiếu kiểm tra, dẫn tới công việc tư vấn giá đất cụ thể chạm mặt gian truân.

Về đơn vị thực hiện trả lời định giá đất cụ thể, qua rà soát 7 chứng thư thẩm định giá đất cụ thể do CTCP Đánh giá giá và Trả lời đầu tư xây đắp Thế Hệ Mới, Trọng điểm Kỹ thuật Tài nguyên Không gian Đồng Nai thực hiện đều dùng lý lẽ so sánh để tư vấn giá đất cụ thể. Tuy nhiên qua kiểm tra thủ tục về trả lời giá đất chưa đảm bảo theo luật pháp.

Chi tiết, có 7/30 thửa đất chọn lựa để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất chi tiết nhưng không thể hiện có thương lượng thắng lợi; có 3/30 thửa đất được tổ chức giải đáp lựa chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể có thời điểm đàm phán thắng lợi quá thời hạn 2 năm trở lên theo pháp luật; có 3/5 công dân được lấy phiếu thăm dò thu thập thông tin của thửa đất chắc chắn không có công ty nào tới phỏng vấn và không ký tham gia phiếu điều tra thu thập thông tin của thửa đất là không đúng theo pháp luật của Thông tư 36.

Thời gian chấp hành trả lời định giá đất cụ thể, cả khu A và B của dự án KDC Phục vụ Giang Điền việc chấp hành giải đáp giá đất tại các chứng thư giám định giá nêu trên có thời điểm thực hiện chậm rãi trễ từ 17 ngày đến 94 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng trả lời giá tới khi có kết quả giải đáp giá đất là không đúng theo Quyết định 04 ngày 1/2/2016 của UBND Tỉnh Đồng Nai (thời điểm qui định là 20 ngày khiến cho việc).

Các công ty tư vấn giá đất cụ thể sử dụng phương pháp so sánh, đương nhiên trong giai đoạn thi hành giải đáp giá đất cụ thể của Công ty Thế Hệ Mới, Trọng tâm Khoa học Tài nguyên Không gian Đồng Nai chưa thể hiện đúng theo qui định của luật pháp dẫn tới những sai phạm và thiết sót. Sở Khoáng sản Không gian là tổ chức được quy định về đất đai và UBND tỉnh giao chủ trì trong việc xác định giá đất cụ thể, là đơn vị thuê tư vấn giá đất, tuy nhiên thiếu nghĩa vụ trong rà soát, đôn đốc các tổ chức tư vấn giá đất dẫn tới việc giải đáp giá đất chậm rì rì về thời điểm và có các sai phép, thiếu sót.

Đối với việc trình Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh giấc đánh giá giá đất cụ thể của công trình Giang Điền lần 2 tại tờ trình số 733 ngày 11/8/2016 của Sở Khoáng sản Môi trường có thời hạn thực hiện đủng đỉnh trễ 10 ngày là không đúng so với quy định là 5 ngày làm việc.

Kết quả xác định giá đất không đúng thực tại

Theo thanh tra Đồng Nai, việc tư vấn giá đất cụ thể của các công ty giải đáp giá đất chưa đúng theo Thông tư 36 nhưng Sở Khoáng sản Không gian thiếu sót trong việc rà soát, đánh giá kết quả trả lời giá đất, của các công ty giải đáp trước khi trình Hội đồng giám định giá đất thức giấc là không đúng theo pháp luật Thông tư 36.

Về giám định phương án giá đất, cả khu A và B của công trình đầu cơ Khu dân cư Phục vụ Giang Điền, Hội đồng thẩm định giá đất thức giấc tiền hành thẩm định 7 lần tại 7 chứng thư có thời gian giám định lờ lững trễ trong khoảng 27 ngày đến 49 ngày là không đúng qui định 10 ngày.

Hội đồng thẩm định giá đất trả giấy má buộc phải lưu ý lại cách thức giá đất chi tiết, dĩ nhiên nguyên do trả giấy tờ chung bình thường, chưa rõ căn cứ, dẫn tới việc giải đáp giá đất và trình phương án giá đất chi tiết phải làm lại nhiều lần.

Về biên bạn dạng cuộc họp của Hội đồng giám định giá đất tỉnh, đối với 3 lần Hội đồng giám định giá đất tỉnh trả giấy tờ yêu cầu xem xét lại phương án giá đất chi tiết tại các văn bản 3404, 2173, 4190 của Sở Vốn đầu tư không bộc lộ bằng biên phiên bản cuộc họp là không đúng theo pháp luật tại Thông tư 78 ngày 22/6/2016.

Việc trình UBND Thức giấc Đồng Nai phê thông qua giá đất chi tiết để bồi thường dự án Giang Điền tại các Quyết định số 2716, 3129, 925 của UBND thức giấc có thời điểm thực hiện đủng đỉnh trễ từ 17 tới 23 ngày là không đúng theo luật pháp là 5 ngày.

Về việc quyết định giá đất chi tiết tại 3 quyết định trên của UBND Thức giấc về việc phê phê duyệt vấn đề chỉnh giá đất, phương án giá đất chi tiết để bồi hoàn chấp hành công trình Giang Điền có thời gian chấp hành chậm trễ trễ từ 15 đến 30 ngày là không đúng luật pháp 5 ngày.

Thời điểm thực hiện định giá đất, đối với khu A và B từ khi đơn vị thi hành định giá đất, đánh giá phương thức giá đất, hoàn thành dự thảo cách thức giá đất, quyết định giá đất có thời điểm chấp hành chậm rì rì trễ từ 56 đến 242 ngày là không đúng so với quy định 45 ngày. Việc kéo dài này cộng với việc giá đất có phổ biến bất định dẫn tới kết quả xác định giá đất chi tiết khi hoàn thành không còn thích hợp với thực tế, dẫn đến việc tư vấn giá đất và trình phương án giá đất chi tiết phải làm lại rộng rãi lần.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Thanh tra thức giấc Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giấc lãnh đạo, giải quyết. Theo đó, các tổ chức gồm UBND quận Trảng Bom, Sở Khoáng sản Không gian, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh giấc Đồng Nai cần làm rõ cội nguồn, xác định rõ bổn phận đối với từng tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của chính mình can dự tới các tồn tại và thiếu sót trên. Đơn vị kiểm điểm nghiêm chỉnh đối với công ty, cán bộ, lên tiếng tỉnh giấc để để ý, xử lý theo pháp luật.

Theo Huyền Xoa

BizLive


Xem thêm: mua nha

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city