Hotline
0938 696 012

Phải hoàn tất biến đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019

16:00

Các tổ chức trên theo đó cần chủ động và nghiêm trang tổ chức triển khai ứng dụng tiêu chuẩn hạ tầng về thẻ chip trong nước theo lộ trình chuyển đổi quy định tại Thông tư số 41/2018 của NHNN.

Theo Thông tư 41, đến hết năm 2019, chí ít 35% số máy ATM, 50% số trang bị ưng ý thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại vietnam phải vâng lệnh tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đáng xem xét tới hết ngày 31.12.2019, ít nhất 30% số thẻ đang lưu hành trên thị trường phải tuân thủ tiêu chuẩn hạ tầng về thẻ chip trong nước, tương đương khoảng 21 triệu thẻ ATM phải chuyển đổi trong khoảng kĩ nghệ thẻ từ sang thẻ chip.

Hạn chót cho việc biến đổi toàn bộ thẻ ATM trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Theo Cẩm Hà

Công sức


Xem nhiều hơn: mua dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city