Hotline
0938 696 012

Đất khai hoang khi bị thu hồi có được bồi thường? | MuaBanNhaDat

14:30

Thắc mắc của bạn đọc thắc mắc về đất khai hoang có nội dung:

“Liệu đất khai phá của mái ấm tôi có trong giai đoạn khai khẩn, canh tác có được cấp sổ đỏ hay không? Khi bị nhà nước thu hồi thì có được bồi thường thu hồi đất không? Pháp luật này như thế nào?”

Trạng sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ti Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Thứ nhất: Yếu tố kiện để cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất.

Tại Nhân tố 99 Luật Đất đai năm 2013 pháp luật Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất:

"1. Nhà nước cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang dùng đất có chứng nhận cấp Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

Nhân tố 101 Luật Đất đai năm 2013 luật pháp:

Vấn đề 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ mái ấm, tư nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền dùng đất

1. Hộ gia đình, tư nhân đang dùng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các hồ sơ luật pháp tại Yếu tố 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp đóng chai nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khiến muối tại vùng có nhân tố kiện kinh tế - phường hội gian nan, vùng có nhân tố kiện kinh tế - phường hội đặc biệt gian khổ, nay được Ủy ban quần chúng. # cấp thị trấn nơi có đất xác thực là người đã dùng đất bất biến, không có mâu thuẫn thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất và chẳng hề nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các hồ sơ pháp luật tại Nhân tố 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng bất biến từ trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban quần chúng cấp phố xác thực là đất không có mâu thuẫn, phù hợp với quy hoạch dùng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây đắp điểm dân cư vùng quê đã được công ty nhà nước có thẩm quyền phê thông qua đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

Căn cứ theo các pháp luật trên, đất khai phá có thể được cấp Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất nếu như đáp ứng đủ các yếu tố kiện sau:

+ Đất đã được sử dụng định hình trong khoảng trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai

+ Được Ủy ban nhân dân cấp thị trấn xác thực là đất không có mâu thuẫn, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể xây dựng thành phố, quy hoạch xây dựng điểm cư dân vùng quê đã được tập đoàn nhà nước có thẩm quyền phê phê chuẩn đối với nơi đã có quy hoạch.

dat khai hoang khi bi thu hoi co duoc boi thuong

Thứ nhị: Nhân tố kiện đền bù khi thu hồi đất

Về việc bồi hoàn khi nhà nước thu hồi đất đối với đất khai phá, khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 74. Nguyên tắc bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người dùng đất khi Nhà nước thu hồi đất ví như có đủ điều kiện được đền bù pháp luật tại Vấn đề 75 của Luật này thì được đền bù.

Khoản 1 Nhân tố 75 Luật Đất đai năm 2013 luật pháp:

Điều 75. Vấn đề kiện được bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, bình an; phát triển kinh tế - xã hội vì ích lợi đất nước, công cộng

1. Hộ mái ấm, cá nhân đang sử dụng đất không hề là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, Giấy đủ điều kiện quyền chiếm hữu nhà ở và quyền dùng đất ở, Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy đủ điều kiện) hoặc có chứng nhận để được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường thích hợp luật pháp tại khoản 2 Vấn đề 77 của Luật này; người vn định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại vn mà có Giấy đạt yêu cầu hoặc có đạt yêu cầu được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo luật pháp của Luật này mà chưa được cấp.

Theo các qui định trên, đất khai hoang có thể được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nếu phục vụ đủ các điều kiện sau:

+ Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát hành kinh tế - xã hội vì lợi ích giang sơn, công cộng

+ Đang dùng đất chẳng phải là đất thuê thanh toán thuê đất hàng năm

+ Có Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, Giấy đạt yêu cầu quyền chiếm hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có chứng nhận để được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem tại: mua nha

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city