Hotline
0938 696 012

Bộ Vốn đầu tư 'điểm tên' các Bộ, ngành thi hành việc thoái vốn đủng đỉnh

04:00

Bộ Vốn đầu tư cho nhân thức, trong năm 2019 có 9 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê chuẩn y cách thức cổ hủ phần hóa, đương nhiên trong đó chỉ có 3 đơn vị thuộc danh mục các đơn vị cổ hủ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê phê chuẩn Danh mục doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ lỗ phần hóa theo từng năm công đoạn 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê ưng chuẩn Danh mục doanh nghiệp chấp hành cũ kĩ phần hóa tới hết năm 2020.

Lũy kế thời kỳ 2016 – 2019, đã có 168 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn cách thức cổ hủ phần hóa với tổng giá trị đơn vị là 443.056 tỷ đồng, trong đó trị giá vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Dĩ nhiên trong 168 đơn vị đã cũ rích phần hóa chỉ có 36/168 doanh nghiệp cổ hủ phần hóa thuộc danh mục 128 đơn vị cổ hủ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% ý tưởnrg), số doanh nghiệp còn phải chấp hành cổ phần hóa theo kế hoạch tính tới hết năm 2020 là 92 tổ chức.

Tương tự, theo Bộ Nguồn vốn, tiến độ cổ phần hóa các tổ chức còn đủng đỉnh, không giải quyết được kế hoạch đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì thời kỳ 2017 – 2020 chấp hành thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Trong năm 2019, có 13 công ty thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 thực hiện thoái vốn với trị giá 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế trong khoảng năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 đơn vị, với trị giá 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Vốn đầu tư cũng đánh giá, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm rì rì, chỉ đạt 7,8% ý tưởnrg, không đạt ý tưởnrg đề ra.

Những đơn vị còn rộng rãi doanh nghiệp phải chấp hành thoái vốn với trị giá lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng công ti Máy động lực và Máy nông nghiệp vietnam, Công ty Xăng dầu Việt Nam), Bộ Liên lạc vận vận tải (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ti Cảng hàng không vietnam - Công ty CP và 35,16% vốn nhà nước đầu cơ tại Tổng tổ chức kinh doanh Hàng không vietnam - Công ty CP), Bộ Xây đắp (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng tổ chức kinh doanh cổ phần); TP Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 đơn vị).

Theo Bộ Tài chính, tiến độ cũ rích phần hóa, thoái vốn, phê chuẩn y phương án cơ cấu lại lừ đừ, không đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Lờ lững quyết toán bàn giao sang công ti cổ phần. Đủng đỉnh bàn giao quyền đại diện chủ chiếm hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa bảo đảm ý tưởnrg theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phổ thông đơn vị chậm chạp đạt yêu cầu thương lượng, niêm yết trên thị trường chứng khoán khiến ảnh hưởng tới tính công khai, sáng tỏ của thị trường, chậm chạp thay đổi công tác quản trị đơn vị sau cũ rích phần theo thông lệ và chuẩn mực của các công ty trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn dè bỉu công việc giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của các doanh nghiệp này.

Bộ Tài chính nghĩ rằng, cỗi nguồn là do một số Bộ, lĩnh vực, địa phương, Công ty kinh tế, Tổng tổ chức kinh doanh nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ lỗ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện hình thức lên tiếng.

Nhất là vai trò, kiếm được thức, trách nhiệm của chủ tịch doanh nghiệp, doanh nghiệp còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc thay đổi hoạt động của đơn vị, công khai sáng tỏ, đúng pháp luật quy định, đảm bảo nguyên lý hoạt động mua bán, chống lợi ích hàng ngũ trong cổ lỗ phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Xem nhiều hơn: gia dat saigon

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city