Hotline
0938 696 012

Nhà xuất bạn dạng chi thù lao cho chỉ đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?

23:31

- Bộ GD-ĐT vừa có ý kiến liên quan việc vài cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM kiếm được thù lao hàng 04 tuần trong khoảng NXB Giáo dục vn để biên soạn SGK mà báo chí phản ảnh.

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho hay, theo quy định của Luật Xuất bản, việc đoàn kết với tổ chức, tư nhân trong hoạt động xuất bạn dạng pháp luật nghĩa vụ của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất phiên bản. Bởi vậy Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất phiên bản phải chịu trách nhiệm về công ty đối tác, cách thức liên minh và giao kết hợp đồng kết hợp đối với từng xuất bạn dạng phẩm (ở đây là SGK).

Trách nhiệm của đối tác (tư nhân, doanh nghiệp) liên minh xuất bạn dạng với NXB đã được qui định trong Luật Xuất bạn dạng và các pháp luật có liên quan của pháp luật. Bên cạnh, nếu công ty đối tác câu kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân hành các quy định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, phòng giảm thiểu sự xung đột nhiên về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường thích hợp này, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP.HCM có nghĩa vụ giải trình chi tiết về việc mà tạp chí phản chiếu.

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?
Ảnh: Thanh Hùng

Để đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong việc chọn SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin quan niệm dư luận phổ quát đã qui định: “Người đã tham gia soạn, thẩm định SGK của các NXB không được tham gia tham gia Hội đồng” chọn SGK. Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc chọn SGK trong các cơ sở giáo dục nhiều, trong đó qui định rõ trách nhiệm của UBND cấp thức giấc và cấp quận, các công ty điều hành giáo dục và các cơ sở vật chất giáo dục phổ thông ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các công ty quản lý ở địa phương tăng mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra việc công ty chọn lựa SGK trong các hạ tầng giáo dục phổ quát để bảo đảm đúng thực hiện qui định, công bằng, công khai, minh bạch.

Thanh Hùng

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn yêu cầu Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi trả thù lao hàng 04 tuần cho chỉ huy Sở GD-ĐT TP.HCM


Có thể bạn quan tâm: mua nha

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city