Hotline
0938 696 012

SCR, HSC, AMV, C21, NAV, NTP, TTE, CTC, SVN, TRT: Thông tin thương lượng lượng lớn cũ kĩ phiếu

10:00

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR): CTCP Thương nghiệp Thành Thành Công đã tìm 16.282.631 cp (tỷ trọng 4,8%). Trước thương lượng Thương mại Thành Thành Công không sở hữu cũ kĩ phiếu nào. Đàm phán chấp hành từ 10/12 tới 17/12/2019.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HSC): Công ti Đầu tư nguồn vốn Nhà nước Tp HCM (HFIC) đăng ký bán 5 triệu cp trong tổng số 87,5 triệu cp (tỷ trọng 28,61%) đang sở hữu. Đàm phán dự định thực hiện từ 24/12/2019 đến 31/12/2019.

CTCP SXKD dược và trang vũ trang y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Đặng Thị Nương, Chủ toạ HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch bà Nương sở hữu 3.484.040 cp (tỷ trọng 9,18%). Thương lượng dự kiến chấp hành trong khoảng 20/12/2019 đến 17/1/2020.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): Bà Nguyễn Thị Anh Thư, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn cục 117.285 cp (tỷ lệ 0,67%). Đàm phán dự kiến thi hành trong khoảng 23/12/2019 đến 17/1/2020.

Cũng liên quan tới cũ kĩ phiếu C21, cùng thời gian, bà È cổ Phạm Thu Trúc, con ông È cổ Công Tuấn, chủ tịch HĐQT, hoàn thành thủ tục bán cục bộ 174.718 cp (tỷ trọng 1%). Ông È cổ Công Tuấn, Chủ toạ HĐQT, hoàn thành thủ tục bán toàn cục 737.348 cp (tỷ lệ 4,22%). Đàm phán dự kiến thực hiện từ 24/12/2019 đến 20/1/2020.

Còn Báo Tuổi Trẻ đã bán toàn cục 922.875 cp (tỷ trọng 5,28%) và không còn là cổ hủ đông lớn. Giao dịch chấp hành ngày 12/12/2019.

CTCP Nam Việt (NAV): Bà Kim Ngọc Cẩm Ly, chủ đầu tư tư nhân, đã bán cục bộ 850.610 cp (tỷ lệ 10,63%) và không còn là cũ rích đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 13/12/2019.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ông Đặng Quốc Minh, con ông Đặng Quốc Dũng, chủ tịch HĐQT, đăng ký sắm 1,2 triệu cp. Trước đàm phán ông Minh sở hữu 1.301.000 cp (tỷ trọng 1,33%). Thương lượng dự kiến thi hành từ 20/12/2019 đến 17/1/2020.

CTCP Đầu tư năng lượng Trường Phồn thịnh (TTE): Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ toạ, đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 700.000 cp (tỷ lệ 2,455%). Đàm phán thực hiện ngày 18/12/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TTF, ông Lê Nhất Minh Xuân, Trưởng BKS, đã bán 550.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau thương lượng xuống 550.000 cp (tỷ lệ 1,93%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2019. Bên cạnh đó, cùng ngày, ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ toạ HĐQT, đã tìm 1.307.791 cp (tỷ lệ 4,59%). Trước đàm phán ông Hoàng không chiếm hữu cổ phiếu nào.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): CTCP Ngao du Gia Lai đã bán toàn cục 314.200 cp (tỷ pệ 3,57%). Giao dịch thi hành trong khoảng 11/12 tới 12/12/2019.

Cũng can dự đến cổ phiếu CTC, ngày 13/12/2019 bà nguyễn Thị Triều Ninh, trưởng BKS, đã bán toàn cục 613.700 cp (tỷ lệ 6,97%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Bà Vũc Thị người nào, chủ đầu tư cá nhân, đã bán toàn thể 901.346 cp (tỷ lệ 10,24%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Ông Nguyễn Đức Hừng, người có can hệ với bà Vũ Thị Mai, đã bán toàn cục 1.166.038 cp (tỷ lệ 13,25%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Ông Đinh Vạn Dũng, chủ đầu tư cá nhân, đã bán toàn thể 964.674 cp (tỷ trọng 10,96%) và không còn là cổ hủ đông lớn.

Phía tậu tham gia, ông Nguyễn Thời Linh, chủ đầu tư tư nhân, đã tìm 520.900 cp (tỷ trọng 5,92%) và biến thành cũ rích đông lớn. Trước thương lượng ông Linh không sở hữu cũ rích phiếu nào. Thương lượng thực hiện ngày 12/12/2019.

Còn ngày 13/12, bà Mai Xuân Hà, nhà đầu tư tư nhân, đã tìm 1.566.058 cp (tỷ trọng 17,8%) và biến thành cổ lỗ đông lớn. Trước đàm phán ông Linh không sở hữu cũ rích phiếu nào.

CTCP Cơ quan Vexilla vietnam (SVN): Ông Nguyễn Sỹ Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 577.600 cp, giảm lượng chiếm hữu sau giao dịch xuống 2.100.200 cp (tỷ trọng 10%). Thương lượng thực hiện ngày 11/11/2019.

Cũng can hệ đến cũ kĩ phiếu SVN, cùng thời gian, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ đầu tư tư nhân, đã mua 577.600 cp, nâng lượng sở hưu sau đàm phán lên 1.877.400 cp (tỷ trọng 8,94%).

CTCP Trúc thông (TRT): Bà Đặng Việt Phương Anh, con ông Đặng Văn Việt, Chủ tịch HĐQT, đăng ký sắm 1.478.492 cp. Trước giao dịch bà Phương Anh không chiếm hữu cổ lỗ phiếu nào. Đàm phán dự định chấp hành trong khoảng 20/12/2019 tới 17/1/2020.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city