Hotline
0938 696 012

90 Mùa Xuân Đảng và khát vọng Việt Nam hùng cường

20:03

 - Mùa Xuân Canh Ngọ, bí quyết đây 90 Mùa Xuân trước, Đảng Cộng sản Việt nam sinh thành!

Nhà báo, TS. Hai Lê

Dọc 90 Mùa Xuân, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy đà - đứa con nòi giống, người chỉ huy, người đày tớ thật chung tình của Quần chúng. # công sức vietnam – đi cùng cùng dân tộc viết nên lịch sử chủ quyền hòa bình và chủ nghĩa phố hội của chính mình đầy vinh hoa và thắm cả máu đào, đầy thăng trầm và hiển hách... làm cho nên vị thế, sức mạnh và uy tín vn trên trường quốc tế. 

Chín mươi Mùa Xuân Đảng -  một phút giây Xuân trong thời điểm trường cửu nhưng là một bước tiến dài của dân tộc Việt Nam từ thân phận quân lính thành vương quốc của độc lập tự do và chủ nghĩa phố hội; một bước đi nhỏ bé của thời điểm nhưng đủ để hiện diện một vn chủ quyền tự do và phường hội chủ nghĩa bên bờ Biển Đông đang nhịp bước cùng thời đại.

Tuổi mười lăm can trường, Đảng cùng hai mươi triệu đồng bào con dân nước Việt phá vòng nô lệ thực dân và gông xiềng phong kiến, dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của mình; tự giải phóng chính mình từ thân phận vong quốc nô làm cho chủ giang san hợp nhất mà ông phụ vương ta mấy ngàn năm di duệ trải trong khoảng Bắc chí Nam, khắp trong khoảng rừng núi Trường Sơn, Tây Côn Lĩnh tới Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông “tiệt nhiên định phận”. 

Gần nhị mươi lăm tuổi, tranh đấu và hy sinh trong lòng dân tộc can đảm và khoan hòa, Đảng cùng toàn Dân bắt buộc cầm súng để kết thúc vinh quang cuộc trường chinh chín năm chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động trái đất", khơi nguồn cảm hứng và góp phần cũ kĩ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc quân lính vùng lên tự giải phóng chính mình trên khắp hoàn cầu.

Bước tham gia độ bốn mươi lăm Xuân, Đảng lại cùng ba mươi mốt triệu đồng bào vn đề xuất cầm súng, vừa đương đầu chống đế quốc Mỹ xâm lăng vừa xây dựng chủ nghĩa phố hội ở miền Bắc, với cuộc Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, hợp nhất trọn vẹn giang sơn, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa phố hội, ghi tiếp một trong những trang đẹp nhất của lịch sử dân tộc và là nét son bất hủ trong lịch sử thế giới, trong thế kỷ XX. 

Dưới ngọn cờ của Đảng, gần 45 năm cả nước xây đắp chủ nghĩa phường hội và bảo vệ Đất nước, vietnam tiếp tục tỏa sáng trên trường quốc tế. "Mai sau của chủ nghĩa phố hội trên khuôn khổ thế giới phụ thuộc, ở chừng quyết định, tham gia những cuộc cải cách của chủ nghĩa phố hội ở... vn”. "vietnam đã đưa ra khái niệm chủ nghĩa phố hội là "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ". “Đây rõ ràng là cái đích trái đất hướng đến". Và chính điều này "đang tạo dựng ra đoạn đường đi tới một nước vn thị trấn hội chủ nghĩa phồn vinh và tân tiến", 'chắc chắn một phương pháp vững bền tiềm năng vĩ đại và sinh động của chế độ xã hội chủ nghĩa trong nhân tố kiện đổi mới; cùng lúc, là một tấm gương và kinh nghiệm quý giá đối với các nước chậm rãi tạo ra trong việc chọn lựa đoạn đường tiến đến phồn vinh”, như anh em quốc tế khẳng định.

                                                                          *

                                                                      *       *

Cách thức đây gần 75 năm, trong “Thư gửi Ủy ban quần chúng các kỳ, tỉnh giấc, quận và làng”, đăng trên tờ Cứu quốc, số ra ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Giả dụ nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc hòa bình, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. vn phải trở thành tổ quốc phố hội chủ nghĩa độc lập, tự do và hùng cường, dưới ngọn cờ của Đảng!

90 Mùa Xuân Đảng và khát vọng Việt Nam hùng cường
Chín mươi Mùa Xuân Đảng - một phút giây Xuân trong thời gian trường cửu nhưng là một bước tiến dài của dân tộc Việt Nam

ngừng thi côngĐây là cương lĩnh hành động, là trọng trách lịch sử và đạo lý của Đảng chúng ta, từ vựng thế lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành trong lòng dân tộc và dẫn dắt quốc gia!  

Sau hơn 33 năm thực kiến thiết cuộc đổi mới trong khoảng toàn vẹn tới hoàn toản và đồng bộ, vội vã yên cầu chúng ta không xong xuôi thay đổi tư duy phát triển mang tầm kế hoạch, chuẩn bị nhóm kế hoạch tạo ra và bảo kê đất nước: về góc nhìn, về định vị tổ quốc, về quyết sách chính trị ý tưởnrg, về sẵn sàng những điều kiện cần và đủ… tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn, xây đắp một nước vn hùng cường và vì thế giới hòa bình, thống nhất, tiến bộ, văn minh,  trong góc nhìn tới năm 2030 - Đảng ta tròn 100 Mùa Xuân và năm 2045 – Nhà nước Cộng hòa phố hội chủ nghĩa tròn 100 năm!

Muốn thay đổi, nhất là viết nên lịch sử, chúng ta chẳng thể không đổi mới bản thân mình, trước tiên là tư duy. Nếu như không chúng ta sẽ không có gì đáng kể cả, ngay cả tầm nhìn, chỗ đứng và vị thế đất nước, càng không thể nói đến việc giang sơn tạo ra khỏe khoắn hay phồn vinh.

       1- Phát triển phố hội chủ nghĩa - cương lĩnh sản xuất khỏe mạnh và vững bền  

Chủ nghĩa cộng sản, nói như C. Mác, đó là chủ nghĩa thiên nhiên hoàn bị, tức chủ nghĩa nhân đạo!

Đảng ta nguyện xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”, và suốt 89 năm qua đồng hành cùng dân tộc vươn đến chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị đó! Và, đó chính là chủ nghĩa phường hội, là văn hóa!    

Hơn 33 năm đổi mới, dưới ngọn cờ phường hội chủ nghĩa, quốc gia đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, dân tộc ta tiến những bước dài cần thiết trong lịch sử non sông. Và, khi nhìn kiếm được công cuộc đổi mới đầy đủ của vn, đồng đội quốc tế cũng chia sẻ: “Các bạn bè cộng sản vietnam kiên cường chủ nghĩa Mác – Lê-nin và chủ trương xây đắp chủ nghĩa xã hội, đã giải quyết được những thành công to lớn về mọi mặt”(1). 

Con đường ý tưởnrg phát hành thực tế của chúng ta: Xây đắp một nền kinh tế thị trường xác định phương hướng phường hội chủ nghĩa, kiến tạo một Nhà nước pháp quyền thị trấn hội chủ nghĩa vn, sản xuất một nền văn hóa và con người Việt Nam ngang tầm giai đoạn đẩy mạnh tương lai kĩ nghệ hóa, hiện đại hóa, xây dựng một nền ngoại giao đa dạng hóa, đa phương hóa vì một thế giới tự do và cực thịnh,… dưới ngọn cờ của Đảng là quy luật tạo ra, là ý định tất yếu, là con đường phát hành thịnh vượng của tổ quốc ta trong thời đại bây giờ, mà dân tộc ta đã, đang và nỗ lực thực hiện không thể lay chuyển, dù thời thế có vần xoay, đảo ngược, đổi thay thế nào! “Chủ nghĩa phường hội mang đặc sắc vn đã làm cho nước nhà này thành nước có sức ảnh hưởng lớn nhất tại bán đảo Đông Dương”(2).  

ngừng thi côngĐây là chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của Việt Nam.

Hơn bất cứ một khách hàng nào khác, một lực lượng nào, Đảng đang đi tiền phong chấp hành sứ mạng lịch sử, mục tiêu cao thâm đó một cách bền chí như tròn 89 năm trước, khi Đảng vừa có mặt trên thị trường, đã gánh lấy trọng trách chỉ huy dân tộc vn phá bỏ gông xiềng bầy tớ, tổ quốc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Vì, sứ mệnh lịch sử dân tộc ấy đã trao cho Đảng cáng đáng, “đứng mũi chịu sào” trước dân tộc; và đồng bào đã tin cẩn Đảng, sớm muộn ủng hộ “đứa con nòi giống” của mình! Để đáp lại sự gửi gắm tin yêu đó, Đảng không chấm dứt chủ động nỗ lực sửa chính mình, để tiếp tục hoàn thành trọng trách to lớn và linh nghiệm ấy! Và, Nhà nước ta, khi mới xuất hiện đã thiên nhiên là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; cuống nhau, dòng máu Nhà nước thuộc về Quần chúng! Đảng và Nhà nước đều là “đày tớ”, là “công bộc” của Dân chúng!

ngừng thi côngĐây là Quốc chính thị trấn hội chủ nghĩa vn!

chậm triển khai chính là vong linh, cốt cách văn hóa vietnam!

      2- Góc nhìn chiến lược phát triển vn

Lịch sử phát triển của non sông đã đi đúng hướng tuy không với tốc độ cao như chúng ta mong đợi.

Hơn bao giờ hết, đoạn đường độc nhất vô nhị đúng mực là, chúng ta phải tự bản thân mình hùng mạnh, ví như không tất thất bại; chỉ có tiến lên và tạo ra bền vững, khi quả đât không chờ đợi sự lần chần hay chợp chờn của bất kỳ người nào, cuộc cạnh tranh thế giới tiềm tàng “mất còn” càng không bằng lòng bất cứ nước nhà, dân tộc nào làm cho ngoại lệ. Vì, tụt hậu là đứng ngoài “sân chơi” toàn cầu hóa, nếu như không nói là vô hình trung rơi tham gia dựa dẫm, là rơi vào âm mưu “sân sau” của người khác! Không như thế, chúng ta không định vị được dân tộc bản thân, nước nhà bản thân mình, rất khó tậu được chỗ đứng xứng đáng trên trường quốc tế, và càng không dễ dàng có cơ hội góp phần bản thân mình cùng thế giới xây dựng nhân loại. Đó là sứ mệnh non sông, là danh dự và trách nhiệm của mỗi  người Việt Nam! Chúng ta đứng trong nhân loại, chúng ta phải vì trái đất và cho thế giới!

Bởi vậy, trong tầm nhìn năm 2045, Việt Nam sẽ và phải trở thành một tổ quốc kĩ nghệ tạo ra, điểm tới nhân bản trong thế giới chỉnh thể, với nhân cách một nước công nghiệp phát hành, nơi tập trung của niềm tin, tri thức và tấm lòng tin cậy, tình nghĩa, nhân ái, chan hòa với bằng hữu quốc tế, phát hành bằng phương án rút ngắn, với bản lĩnh vn. Tức là, chúng ta phải biến thành một nước công nghệ hóa, tiến bộ hóa phát hành - một quốc gia kinh tế biển, thương nghiệp, dịch vụ và ngao du thương hiệu Việt, tất cả mang tấm “căn cước” văn hóa Việt Nam phiên bản sắc và nhân bản. Đó là sự chọn mang tầm chiến lược. ngừng thi côngĐây cũng là sự định vị ý tưởnrg phát triển mang tầm văn hóa của Việt Nam trong góc nhìn tới năm 2045.

Nếu không, chúng ta sẽ rất không dễ dàng vượt lên, rất không dễ dàng hùng cường, nếu như không nói là rơi vào nguy cơ tụt hậu và bạc nhược.

ngừng thi côngĐây là Quốc sách kế hoạch phát triển Việt Nam!

chậm tiến độ chính là sự kết tinh của văn hóa phát hành Việt Nam!

90 Mùa Xuân Đảng và khát vọng Việt Nam hùng cường
Trong tầm nhìn năm 2045, vn sẽ và phải biến thành một đất nước công nghiệp sản xuất

      3- Bảo vệ lợi ích ý tưởnrg nước nhà là tối cao, phát triển những trị giá đất nước là mục tiêu tối thượng

Quốc gia tối thượng! Dân tộc trường tồn!

Trải mấy ngàn năm, ông phụ thân ta, qua trăm lần sinh tử, bao giờ và có lẽ nào cũng quyết lấy lợi ích đất nước khiến cho tiêu chí tối thượng chiến lược có ý nghĩa định hình trong mọi hành xử của chính mình, trước bất kỳ ai, dù trong bất kỳ cảnh huống nào. Lịch sử từng cho thấy, làm cho trái đi là tự rước lấy họa sát thân, quân lính, nguy cơ bị tiêu vong.

Trong kỷ nghuyên hiện nay, giữa cuộc khó khăn mang tầm vóc thế giới có ý nghĩa sinh tử, chân lý “Không có gì quý hơn Độc lập hòa bình”, hơn bao giờ hết, càng tỏa sáng trong ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm và hành động của người Việt Nam, phù hợp với lẽ thiên nhiên toàn cầu, là bản lĩnh chết sống như máu giết thịt của mình. Quốc gia, phố tắc nghìn năm mà ông phụ thân ta giao lại, quyết không để mất một tấc, quyết không để rơi vào tay láng giêng. Vị thế dân tộc Việt Nam ta mấy ngàn năm nối đời đời gây dựng, dù phải hiến tới giọt máu sau cùng vì nền chủ quyền tự do vô giá Giang sơn… cũng chẳng thể để bị giày xéo, chẳng thể bị cướp mất. Không còn độc lập tự do, thì đất nước – dân tộc vietnam ta sẽ không còn gì cả, và mỗi người Việt Nam ta sẽ không có gì cả, trở nên bất nghĩa!  

Vì nền chủ quyền tự do và ích lợi vô giá của dân tộc, trong cuộc hội nhập thế giới ngày một sâu rộng, thời cơ sản xuất đa số nhưng nguy cơ tụt hậu, phụ thuộc cũng càng không ít, chúng ta càng quyết không ảo tưởng về chính mình và về bất kỳ người nào; không lóa mắt trước những ích lợi trợ thời, nhỏ dại hẹp, toàn bộ vô hình xâm hại lợi ích nước nhà; càng không thể mất cảnh giác trước giặc ngoại xâm từ mọi phía và đủ loại giặc nội xâm! Bởi, chưa bao giờ như hiện thời, lịch sử dân tộc càng cho thấy, lợi ích đất nước - dân tộc của chúng ta là cụ thể: sự toàn diện bờ cõi linh nghiệm là tối thượng và quyền tự quyết dân tộc phường hội chủ tức thị vô giá! Ích lợi đó chẳng thể bị tiêu vong bởi nạn ngoại xâm và càng không thể bị diệt vong bởi nạn nội xâm.

Dư luận quốc tế xác tín: “Việt Nam đang thực hiện một giai đoạn thay đổi đầy thông minh nhằm đưa chủ nghĩa phường hội thích ứng với tình cảnh mới, với yếu tố kiện lịch sử và bối cảnh quốc tế mới. Những thành tích to lớn của Việt Nam trong tương lai thay đổi nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc của chủ nghĩa phường hội”(3).

Khiến trái thế, là vong thân, là hại quốc, là phụ lại lòng tin và sự ủy thác của đồng bào!

chậm triển khai là Quốc thể và danh dự vn!

ngừng thi côngĐây chính là sự kết tinh và phát triển bản lĩnh, sức mạnh của văn hóa Việt Nam!

      4- Hội nhập quốc tế trên nền tảng sản xuất và mến yêu hòa hiếu bốn bể làm phương lược hành xử thực lòng, vì hòa bình trái đất

Bốn phương hòa mục, dân tộc thịnh trị, quốc gia độc lập và trái đất tự do!

Đó là Đạo Lý truyền đời của Việt Nam.

Trong lịch sử mấy ngàn năm, dân tộc ta đã đối mặt và thắng lợi trong hàng trăm cuộc chiến tranh vệ quốc. Có nhẽ thi thoảng có tổ quốc dân tộc nào trên hoàn cầu lại gánh chịu thương đau chất chồng và nặng nề hà như thế! Bởi vậy, suốt lịch sử của bản thân, cục bộ dân tộc chúng ta nắm bắt cái giá của hòa bình, của chủ quyền hòa bình, và nối đời xây đắp mối hữu nghị lân bang hay kiểm soát an ninh bằng mọi giá tình hoà hiếu với các dân tộc khắp bốn bể năm châu, nhưng quyết không mơ hồ hay càng không ảo mộng về thứ ảo giác nào đó mà buông lơi quyền bảo vệ bờ cõi thiêng liêng vô giá, càng không lúng túng trước bất cứ áp lực hay sự bắt nạt dọa nào của bất kỳ khách hàng nào, trong khoảng bất kỳ phía nào.  

Để phát hành và trở thành hùng mạnh, không gì cao thâm hơn, khi ta  quyết chí “Việc nhân nghĩa cốt ở yên ổn dân ”! Vì, “Còn non, còn nước, còn người”, như Chủ toạ Hồ Chí Minh từng thèm khát, tin yêu! Toàn bộ tấm lòng trước sau hòa hiếu đều vì nền độc hòa bình của nước nhà, vì “giang sơn ngàn thuở vững âu vàng”;  vì hạnh phúc của Quần chúng. #, vì nền hòa bình nhân loại, chứ không bởi lý do nào khác vu vơ! ngừng thi côngĐây là bản lĩnh, là cột trụ của văn hóa vn!

Chúng ta yêu hoả hồng nhưng dân tộc vietnam không do dự đề nghị tự vệ để bảo vệ tự do quốc gia và sự trọn vẹn bờ cõi của mình, vì sự trường tồn của dân tộc vietnam, vì khát vọng bốn bể bình yên của quả đât loài người! Vì đó là quyền tự quyết và tự vệ đường đường chính chính Việt Nam, của bất kỳ quốc gia, dân tộc nào khao khát độc lập hòa bình và mến mộ hòa bình! Vì chúng ta là Con Lạc cháu Hồng! Vì, đó là những quyền cơ bản thiêng liêng của quốc gia, của loài người dù ở nơi đâu trên mặt trái đất: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc! Đó là khí phách văn hóa vn!

Trên lộ trình, trong dần dần đi hội nhập quốc tế bữa nay, với tâm thế và hoài bão ấy, vn tới với bằng hữu bốn phương mà tất thảy khách hàng nào đều thấy, và mong anh em bốn phương đã, đang và sẽ đến vietnam đều trân trọng điều giản dị ấy! Tác phẩm đó là sự nỗ lực của gần 96 triệu đồng bào ta dù ở nội địa hay ở nước ngoài, dưới ngọn cờ của Đảng, và sự ủng hộ của toàn bộ đồng đội quốc tế khắp bốn bể năm châu! Hơn 190 tổ quốc, vùng lãnh thổ trên khắp hành tinh đặt mối quan hệ ngoại giao và 240 nền kinh tế đất nước và vùng cương vực đặt mối giao thương với chúng ta!

Và, “Góc nhìn của Chủ toạ Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đang trở thành sinh động ở vietnam hôm nay”(4).  

Đó là Quốc tín và sức mạnh Việt Nam!

ngừng thi côngĐây là cốt phương pháp và nhân phẩm của văn hóa Việt Nam!

Góc nhìn chiến lược: Trong khoảng chủ nghĩa yêu nước - chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lối suy nghĩ Hồ Chí Minh - xuyên qua kinh tế bằng kinh tế, bằng chính trị, bằng ngoại giao  - và sẽ đến văn hóa, vì Quốc gia phồn vinh, Non sông hợp nhất và Dân tộc trường tồn, dưới ngọn cờ của Đảng.       

                                                                          *

                                                                     *          *

Phần nhiều sự phức hợp của thời đại với những cơ và nguy cơ chuyển hóa khôn lường của một “trái đất phẳng” và không phẳng, đã và đang đặt ra, thử thách chúng ta: hoặc là tụt hậu nghĩa là bị bỏ rơi hoặc là bứt lên để khiến cho chủ thời cuộc, làm cho chủ vận mệnh của mình và trở nên hùng cường. Và, một khi dừng lại hoặc đứng yên, hiện giờ, cũng chính là tụt hậu, chính là sự thoái bộ trong cơn lốc toàn cầu hóa với cuộc cách mệnh kĩ nghệ lần thứ tư, tức thì chúng ta tự chuốc lấy sự bạc nhược, yếu đuối trong lúc này.  

Vì thế, đầu tiên, không có đoạn đường nào khác, ngoài đoạn đường chúng ta càng phải tự chính mình trở nên hùng mạnh, dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa!

Năm 2020, Đảng của chúng ta tròn 90 Mùa Xuân, Nhà nước Cộng hòa thị trấn hội chủ nghĩa vn của chúng ta tròn 75 năm! Và, chúng ta long trọng kỷ niệm lần thứ 130 Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và đoàn luyện Đảng ta.

Nhớ lại gần 30 năm trước, bốn tuần 3-1990, tại Hội thảo Quốc tế kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức ở Hà Nội, giữa quả đât đầy cô động, nhân loại vẫn nghĩ về Người, nói tới Người với sự ngưỡng mộ trước một nhân cách và hoàn hảo nhân bản cao niên. “Chúng tôi đến đây, có người theo đạo Hồi, có người theo đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Thiên chúa, trước chúng tôi không nắm bắt nhau, qua hai ngày hội thảo, chúng tôi có thể ngồi lại nói chuyện sung sướng với nhau, vì chúng tôi có cái phổ biến là tuyệt vời Hồ Chí Minh: “Muốn cho nhân loại được tự do, êm ấm”. “Giả dụ chủ nghĩa cộng sản như chủ nghĩa cộng sản Hồ Chí Minh thì cũng chấp thu được”.  

Xuân năm 2020 này, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Đảng Cộng sản vietnam có mặt trên thị trường, một lần nữa, trọng thể xin nhắc lại lời Chủ toạ Hồ Chí Minh gần 75 năm trước: “Nếu nước chủ quyền mà dân không hưởng êm ấm hòa bình, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. ngừng thi côngĐây cũng là xuất sắc, là hành động suốt 90 năm trước, hôm nay và mãi mãi của Đảng ta.         

Và, Xuân  này, lời phát biểu của ông Chủ tịch Hội đồng Hòa bình nhân loại Rô-mét Chan-đra về Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù đã 30 Xuân trước, vẫn cổ hủ vũ chúng ta trên đoạn đường xây đắp một Việt Nam hùng cường, dưới ngọn cờ của Đảng.

Rằng:  

“Bất kỳ nơi nào đương đầu cho chủ quyền tự do,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.

Bất cứ ở đâu chống chọi cho tự do công lý,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.

Ở bất cứ đâu, nhân dân đương đầu cho một thế giới mới, chống nghèo đói,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao” . 

-------
(1) htpp;//ww.cpv.org.Việt Nam/CPV/Dư luận quốc tế về Đại hội XI Đảng Cộng sản vietnam, ngày 12-1-2011
(2) http;//www.tinmoi.vietnam/Du-luan-quoc-te-dua-dam-tin-ve-Dai-hoi-Dang-Viet-Nam, ngày 13-1-2011
(3) Z. B. Ca-rê-ra: Thành công của vn là thành công của cả nhân loại, Báo Nhân Dân, số ra ngày 26-9-2000, tr.3
(4) Lời chào mừng Đại hội VIII Đảng Cộng sản vietnam, Nxb. Chính trị tổ quốc, Hà Nội, 1996, tr.72


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city