Hotline
0938 696 012

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng

11:00

Công ty Cũ rích phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ lỗ phiếu HCM – HOSE) lên tiếng Kết quả Kinh doanh quý 4.2019 và lũy kế cả năm 2019.

Chấm dứt quý 4.2019, HSC đạt doanh thu hơn 408 tỷ đồng, phát triển 1,6% so với cùng kỳ quý 4.2018 trong khi chi phí giảm 18,2% trong khoảng 313 tỷ đồng xuống 256 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 76,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thanh khoản thị trường, trị giá đàm phán trung bình hàng ngày trong Quý 4.2019 đạt 4.837 tỷ đồng cải thiện hơn so với 3 quý trước đây. Tính phổ biến cả năm 2019, thanh khoản trung bình đạt 4.650 tỷ đồng/ngày, giảm 29% so với năm 2018 ở mức 6.536 tỷ đồng/ngày và bằng 72% mức kỳ vọng thị trường trong ý tưởnrg 2019 của HSC.

Lũy kế cả năm 2019, HSC ghi nhận thu nhập thuần 1.262 tỷ đồng, giảm 26% so với cả năm 2018 và chấm dứt 76% ý tưởnrg. Lãi sau thuế lũy kế cả năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018, chấm dứt 64% kế hoạch cả năm 2019 được Đại hội Cũ rích đông chuẩn y vào tháng 04.2019.

Mức thu nhập trên vốn cũ rích phần bình quân (ROAE) là 11.7%. Thu nhập trên một cũ kĩ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 1,596 đồng/cũ rích phiếu. Xong xuôi năm 2019, tổng của cải của HSC đạt 7,489 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng tài sản tại ngày 31/12/2018. Chỉ số Chi phí/thu nhập thuần năm 2019 là 58% so với mức 51% trong năm 2018.

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 1.
Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 2.

Doanh thu và chi phí của 2 năm được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 300 tỷ đồng trong năm 2019 và 650 tỷ đồng trong năm 2018 (mục tiêu 21 trong Lên tiếng kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Kết quả kinh doanh của các mảng kinh doanh chính: môi giới, cho mượn ký quỹ, tự doanh, và tư vấn vốn đầu tư tổ chức trong năm 2019 như sau:

Thu nhập trong khoảng nghiệp vụ môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm giữ 38% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu môi giới giảm cốt yếu do giá trị đàm phán toàn thị trường giảm 29% so với năm 2018 và thị phần môi giới chứng khoán cơ sở của Khối khách hàng tư nhân HSC giảm từ mức 9.7% xuống 8.3% do HSC không tham gia cho vay ký quỹ cho các mã không thỏa mục tiêu margin do HSC yêu cầu. Trong bối cảnh khó khăn, Khối khách hàng công ty HSC vẫn duy trì được vị trí đứng đầu với thị phần đạt 26% tổng đàm phán nước ngoài toàn thị trường. Chấm dứt năm 2019, HSC đạt thị phần 10.54%, duy trì vị trí thứ 2 toàn thị trường.

Thu nhập từ các hoạt động cho mượn ký quỹ đạt 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và chiếm giữ 39% tổng thu nhập HSC. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Nhân tố Hành đã chủ trương ưu tiên phát triển thị phần vào nhóm các cũ rích phiếu đáp ứng các chỉ tiêu: tình hình nguồn vốn lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao và được xếp trong danh mục được HSC cho mượn margin. Trong năm 2019, phân khúc của các nhóm cũ kĩ phiếu này vẫn duy trì tốt và không có không may nào nảy sinh.

Thu nhập trong khoảng mảng giải đáp vốn đầu tư tổ chức đạt 53 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2018. Trong năm 2019, các thương lượng giải đáp dồn vào một chỗ tham gia phát triển trái phiếu cho các công ty và đáng chú ý với thương vụ trả lời thành công chào tậu công khai cũ kĩ phiếu GTN cho Vinamilk.

Thu nhập thuần trong khoảng hoạt động dân doanh đạt 222 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018. 

Báo cáo nguồn vốn

Trường An

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bat dong san

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city