Hotline
0938 696 012

Giám định giá gói thầu có cần chứng chỉ hành nghề? - CafeLand.Vietnam

00:32
Tư nhân làm công tác giám định tại tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi được giao nhiệm vụ giám định dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh công tác tại Tổng tổ chức kinh doanh Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đề đạt, hiện Phòng Đầu cơ Tổng Tổ chức kinh doanh ông là cơ quan chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư (Hội đồng thành viên Tổng Tổ chức kinh doanh), được giao nhiệm vụ đánh giá các công trình đầu tư xây dựng công trình và thực hiện các công việc về điều hành chi phí đầu cơ xây đắp liên quan đến các dự án do Tổng Công ti làm nhà đầu tư.

Theo chuyên môn, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công việc quản lý chi tiêu đầu tư xây đắp.

Tại Khoản 14, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 giảng nghĩa: “Tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu cơ là công ty, tổ chức có chuyên môn thích hợp với thuộc tính, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ đánh giá”.

Mặt khác, luật pháp về xây đắp hiện hành không có luật pháp yếu tố kiện năng lực của nhà đầu tư và yếu tố kiện năng lực của tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ. Nhà đầu tư chịu bổn phận theo qui định tại Khoản 4, Điều 7 của Luật Xây dựng 2014; Tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ chịu nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 9, Nhân tố 57 Luật Xây dựng 2014.

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số pháp luật về vấn đề kiện đầu tư kinh doanh thuộc các ngành quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 chỉ dẫn về chứng chỉ hành nghề xây đắp, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công việc điều hành chi tiêu đầu tư xây đắp. Do vậy, người chủ trì giám định các công tác có can dự tới điều hành chi tiêu đầu tư xây dựng buộc phải phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây đắp theo pháp luật.

Ông Vĩnh hỏi, trường thích hợp cá nhân ông (ko phải là người chủ trì) thi hành đánh giá giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây đắp theo nhiệm vụ được giao để lập thông báo kết quả thẩm định, trình cấp thẩm quyền Tổng Công ty lưu ý, phê duyệt thì cóbắt đề xuất có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Điều 3 Luật Xây đắp năm 2014 thì tư nhân làm cho công việc giám định tại tập đoàn chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ đánh giá dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu cơ.

Khoản 1 Yếu tố 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng luật pháp chi tiết và chỉ dẫn một số nội dung về giám định, phê ưng chuẩn dự án và thiết kế, dự toán xây dựng nhà cửa thì “Kết quả đánh giá phải có đánh giá, kết luận về mức phục vụ đòi hỏi đối với từng nội dung đánh giá và cục bộ nội dung trình giám định theo mẫu pháp luật tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Vì thế, lên tiếng kết quả thẩm định do công ty thẩm định ký và đóng dấu.

Theo Chính phủ

Xem thêm: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city