Hotline
0938 696 012

Tổng Bí thơ: Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nguy hiểm trong năm 2020

10:00

Thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương điều hành

Ngày 15/1, Ban Chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng , Trưởng Ban Chỉ huy.

Phiên họp nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; trao đổi, cho quan điểm về hướng đi, nhiệm vụ trung tâm công tác năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng, nêu rõ, nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng tới nay, công việc phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến mạnh bạo, với nhiều chủ trương, biện pháp bỗng phá, đi tham gia chiều sâu, đạt phổ biến kết quả rất cần thiết, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và quần chúng. # đống ý, hưởng ứng, đánh giá cao.

Tham nhũng được kiềm chế giễu, từng bước chặn lại và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần quan trọng giữ vững bình ổn chính trị, phát hành kinh tế - thị trấn hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tính trong khoảng đầu nhiệm kỳ đến nay, theo Tổng Bí thư, Chủ toạ nước, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ đã ban hành gần 80 văn bạn dạng nhằm tăng mạnh công việc xây đắp Đảng, chuỗi hệ thống chính trị và PCTN; Quốc hội ban hành 63 luật, pháp lệnh, 66 quyết nghị; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 611 nghị định, 532 quyết nghị, 197 quyết định, góp phần hoàn thiện cách thức phòng ngừa chặt chẽ để "chẳng thể tham nhũng".

Công việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, dò xét, truy tìm tố, xét xử, theo Tổng Bí thư, Chủ toạ nước, được chỉ huy tăng cường, đi vào chiều sâu, tạo bước đột phá mới trong công việc nhận thấy, xử lý tham nhũng.

Cấp ủy, ủy ban rà soát các cấp đã chấp hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố tình làm cho trái.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật và bắt buộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ chấp hành kỷ luật đối với 3 công ty đảng trực thuộc Trung ương và hơn 20 cán bộ diện Trung ương điều hành, trong đó có 5 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

 Tổng Bí thư: Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Quang quẻ cảnh phiên họp.

Tính trong khoảng đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tới nay, đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương điều hành, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong nhóm vũ trang.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi, giải quyết vốn đầu tư 135.816 tỷ đồng và trên 897 ha đất; kiến nghị giải quyết hành chính đối với 1.967 đồng đội và phổ biến cá nhân; chuyển tổ chức điều tra giải quyết 98 vụ việc, 121 đối tượng; dồn vào một chỗ kết thúc thanh tra, kiểm toán các công trình thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận phố hội đặc biệt niềm nở và các vụ việc theo chiến lược của Ban Lãnh đạo.

Khởi tố mới và hồi phục dò hỏi 19 vụ án, xét xử 10 đại án trong năm 2020

Theo Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước, năm 2019, Ban Chỉ huy theo dõi, chỉ đạo giải quyết 67 vụ án, 55 vụ việc, trong đó khởi tố mới và bình phục dò la 19 vụ án; đã kết thúc khảo sát 22 vụ án/132 bị can; đã tầm nã tố 21 vụ án/108 bị can; xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo; xét xử phúc án 15 vụ án/157 bị cáo; nhất là đã đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án tham nhũng, kinh tế nguy hiểm, phức hợp, dư luận xã hội đặc biệt đon đả.

Trong khoảng đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo giải quyết 107 vụ án, 90 vụ việc, đã xét xử sơ thẩm 53 vụ/550 bị cáo; xét xử phúc án 43 vụ/412 bị cáo, với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân bản.

Một trong những kết quả nổi trội đáng xem xét là việc nâng cao hiệu quả công việc thu hồi của cải bị chiếm giữ đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, lãnh đạo đã nhất thời giữ, kê biên tài sản, phong tỏa trương mục, ngăn chặn đàm phán tài sản trị giá gần 24.000 tỷ đồng).

Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước bình chọn, công việc tin tức, tuyên truyền, bình thường, giáo dục về PCTN có phổ thông đổi mới. Các công ty tính năng đã chủ động hiểu tình hình lối suy nghĩ, dư luận phường hội, xác định phương hướng cung ứng, công khai kết quả và những khó khăn dư luận ân cần trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Trận mạc Tổ quốc và các công ty thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện thị trấn hội; thi hành có hiệu quả việc hấp thụ và giải quyết thông tin phản ảnh, cáo giác về tham nhũng, tiêu hao. Các tập đoàn truyền thông, báo chí đã tích cực tăng cường tuyên truyền về công tác PCTN.

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Lãnh đạo và Tổ chức Túc trực của Ban Chỉ huy tiếp diễn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, sâu sát, quyết liệt, phối thích hợp nhịp nhàng, đồng bộ, quyết tâm cao.

Nêu nhiệm vụ trong năm 2020, TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm "công việc PCTN cần tiếp diễn được tăng nhanh, với cố gắng cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn".

Cụ thể, Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước đòi hỏi tập trung đẩy mạnh việc xây đắp, hoàn thành thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, dần dần xuất hiện cơ chế phòng phòng ngừa để chẳng thể tham nhũng theo Quyết nghị Đại hội XII của Đảng.

Người đứng đầu Đảng – Nhà nước cũng lãnh đạo dồn vào một chỗ rà soát, thanh tra, kiểm toán các ngành nghề mẫn cảm, có rộng rãi dư luận về bị động, tham nhũng, kịp thời nhận thấy, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm. "Cương quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có bộc lộ thụ động, tham nhũng", Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nêu rõ.

Cũng theo lãnh đạo của Tổng Bí thơ - Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng, trong năm 2020 sẽ tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý xong điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, trong đó lưu tâm xác minh, thăm dò làm cho rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt. Theo đó, chấm dứt khảo sát 21 vụ án, hoàn thành xác minh, giải quyết 21 vụ việc; truy nã tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án theo ý tưởnrg của Ban Chỉ đạo. Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nguy hiểm, phức hợp, dư luận phường hội niềm nở.

TBT-CTN cũng đề xuất chỉnh đốn, chiến đấu đẩy lùi lối suy nghĩ lo ngại việc đẩy mạnh PCTN sẽ "làm cho chậm chạp sự phát hành", khiến cho "hạn chế sức thông minh, dám nghĩ, dám làm cho", "nhụt chí", "khiến cầm chừng mực", "phòng vệ" trong một phòng ban cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành.

Cũng tại phiên họp, Ban Lãnh đạo thống nhất chấm dứt lãnh đạo giải quyết đối với 6 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ huy đã được khắc phục theo pháp luật của quy định.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Xem tại: gia dat saigon

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city