Hotline
0938 696 012

TPHCM: Ban hành Pháp luật về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

08:00

Qui định này nhằm xác định giá đất ứng dụng đối với các trường thích hợp pháp luật tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Vấn đề 172 và khoản 3 Nhân tố 189 của Luật Đất đai, hộ gia đình, tư nhân đang dùng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo quy định tại khoản 30 Yếu tố 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường thích hợp được tiếp tục dùng đất theo cách thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, Mức giá đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền dùng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để yếu tố chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng tham gia mục đích kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trong khoảng 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao gồm trường phù hợp thuê đất dùng vào mục đích buôn bán thương mại, phục vụ, BĐS); 

Mức giá để đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị của cải của tập đoàn, tổ chức, tổ chức. Hệ số điều chỉnh giá đất này được áp dụng tùy theo từng hàng ngũ đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn huyện, quận và các nhân tố khiến cho tăng, hạ thấp giá đất.

Riêng trong Khu Kĩ nghệ cao, hệ số yếu tố chỉnh giá đất áp dụng cho đơn vị, cá nhân được nhà nước cho thuê đất thanh toán thuê đất hàng năm; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời gian thuê dùng tham gia mục đích sản xuất sản phẩm phi nông nghiệp; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê sử dụng vào mục đích buôn bán thương mại, phục vụ, kinh doanh nhà ở thương nghiệp, văn phòng cho thuê đối với trường phù hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. Hệ số nhân tố chỉnh giá đất trong khu này được tính tùy theo mục đích dùng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: mua dat

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city