Hotline
0938 696 012

Vi phạm phổ thông lỗi nghiêm trọng, Chứng khoán SmartInvest bị phạt nặng

20:00

Ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hình định phạt vi phạm hành chính trong ngành chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán SmartInvest (HAMISC) tổng số tiền 365 triệu đồng do công ty đã vi phạm phổ quát lỗi nghiêm trọng. Cụ thể:

- Phạt tiền 85 triệu tiền việt do Chứng khoán SmartInvest đã không lưu giữ đầy đủ thủ tục, dữ liệu, tài liệu, chứng trong khoảng can dự đến hoạt động của công ti chứng khoán.

- Phạt tiền 100 triệu đồng do Công ty đã vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán. Tới ngày 09/01/2020, Tổ chức kinh doanh đã có công bố khắc phục vi phạm về đàm phán ký quỹ.

- Phạt tiền 50 triệu tiền việt do tổ chức kinh doanh đã sắp xếp người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, địa điểm mà theo luật pháp luật pháp phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo thông báo của Công ti, đến ngày 09/01/2020 Tổ chức kinh doanh đã có đủ số lượng người hành nghề theo qui định.

- Phạt tiền 70 triệu tiền việt do Công ti không xây dựng, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ. Theo báo cáo của Tổ chức kinh doanh, tới ngày 09/01/2020, Công ti đã kiện toàn lại bộ phận Kiểm toán nội bộ, bố trí nhân sự có chứng chỉ chuyên môn cu lì hợp, duy trì hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

- Phạt tiền 60 triệu tiền việt do tổ chức kinh doanh đã công bố không đúng thời hạn. Tới ngày 09/01/2020, Tổ chức kinh doanh đã rà soát quy trình, yêu cầu các bộ phận chuyên trách bám sát các quy định của pháp luật để thực hiện báo cáo đúng luật pháp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bds

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city